Vadybinės kompetencijos realizavimas slaugoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadybinės kompetencijos realizavimas slaugoje
Publication Data:
Klaipėda : [Druka], 2007.
Pages:
62 p
Notes:
Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMokslo studijoje analizuota slaugytojų kompetencija, ją charakterizuojantys parametrai vadybos ir administravimo požiūriu; įvertintos vadybinės kompetencijos realizavimo galimybės, ribotumai slaugytojų administratorių bei praktikų darbe. Pateiktos praktinės rekomendacijos, kaip realizuoti vadybinę kompetenciją slaugytojams. Tyrimo objektas – vadybinių kompetencijų realizavimo galimybės ir ribotumai slaugos veikloje. Tyrimo tikslas – atskleisti vadybinės kompetencijos realizavimo galimybes ir ribotumus slaugos vadovų ir praktikų veiklose. Tyrimo klausimai: Kokias galimybes taikyti vadybinę kompetenciją turi slaugos administratoriai ir praktikai? Ar slaugytojai praktikai ir administratoriai savo veiklose taiko vadybinę kompetenciją? Kokie pagrindiniai veiksniai sąlygoja vadybinės kompetencijos realizavimo galimybes ir ribotumus slaugytojų veikloje? Rezultatai. Slaugytojų administratorių ir praktikų vadybinės kompetencijos realizavimą sąlygoja: efektyviai įgyvendinamas darbas komandoje, efektyvi personalo problemų diagnostika, novacijų diegimas slaugytojų veikloje, komandos atstovavimas, veiklos koordinavimas, komandos narių vaidmenų paskirstymas pagal turimą kompetenciją, lyderiavimas ir darbuotojų kompetencijų ribotumų įvertinimas. Vadybinės kompetencijos realizavimą slaugytojams administratoriams ir praktikams riboja: menkas komandinio darbo gebėjimų vystymas, turimų išteklių nesuderinamumas su komandos užduotimis, neplanuojama veikla bei minimalus (aukštesnysis) daugumos slaugytojų praktikų ir administratorių išsilavinimas. Personalo įgalinimas nuolatiniam tobulėjimui, gebėjimas organizuoti ir vesti pasitarimus slaugytojams administratoriams yra vadybinės kompetencijos realizavimo galimybė, o praktikams – ribotumas. [Iš leidinio]

ENThe study analyzes the competence of nurses, its parameters in terms of management and administration, evaluates the possibilities and limitations of implementation of managerial competence into activities of administrator and practitioner nurses and provides practical recommendations on how to implement nurses’ managerial competence. The object of the study is the possibilities and limitations of implementation of managerial competence into nurses’ activities. The aim of the study is to reveal the said possibilities and limitations in the activities of administrator and practitioner nurses. The questions of the study: which are administrator and practitioner nurses’ possibilities to apply managerial competence? Do they apply managerial competence in their activities? Which main factors determine the possibilities and limitations of implementation of managerial competence into nurses’ activities? The results. The implementation of managerial competence of administrator and practitioner nurses is determined by efficient team work, diagnostics of staff problems, innovations in nurses’ activities, team representation, activity coordination, distribution of team members’ roles according to the competence, leadership and evaluation of limitations of employees’ competence. The implementation of managerial competence is limited by the insignificant development of team work skills, incompatibility of the available resources with the team tasks, non-planned activities and the minimum (further) education of most administrator and practitioner nurses. Capacitating of staff for continuous development and ability to organize and conduct meetings are a possibility of implementation of managerial competence for administrator nurses, and a limitation for practitioner nurses.

ISBN:
9789955735427
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13463
Updated:
2020-02-28 13:37:37
Metrics:
Views: 184
Export: