Didžiosios skaros Lietuvoje : kaimo ir miesto kultūrų sąveika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didžiosios skaros Lietuvoje: kaimo ir miesto kultūrų sąveika
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006.
Pages:
303 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Etninio kultūrinio tapatumo tyrinėjimų aspektai; Lietuvių skaros ir jų savitumų tyrinėjimai; Šaltinių apžvalga — Skarų plitimas — Teorinės skarų tyrimo prielaidos — Iš skarų istorijos: Skaros kelias į XIX a. Europą; Skarų plėtotė XIX a. — Lietuviški skarų pavadinimai, paplitimo arealai ir etnokultūrinės sąsajos: Lietuvos istorinių šaltinių žinios ir jų interpretacijos; Skarų pavadinimų ir realijų funkciniai ryšiai; Pavadinimų etnokultūrinės sąsajos; Pavadinimų daryba ir reikšmės (XIX a. II pusė - XX a. I pusė) — Masinės gamybos įtaka — Tekstilė drabužiams ir jos gamintojai — Namų audimo inovacijos — Skaros ir jų formos kaita: Stačiakampio forma; Kvadrato forma — Skarų raštai — Languotų raštų variantų sklaida tekstilėje: Languota tekstilė XIV a. - XX a. I pusėje; Ornamentas ir proporcijų dėsningumai; Languoti raštai XX a. tekstilėje — Skarų audimas ir pynimo raštai: Audimas ir pluošto rūšys; Pynimo raštai; Chronologinis ir geografinis pynimo raštų paplitimas — Spalvų ornamentika: Makrostruktūriniai tipai; Mikrostruktūriniai tipai ir jų ypatumai; Spalvų ir pynimo derinimas — Skarų puošybos pavidalai ir paskirtis — Kutai, pinikai ir mazgai: Pavadinimai; Mazgo prasmė; Kutų pritaikymas — Kutų formavimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje - XX a. — Kutų tipų paplitimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje - XX a. — Drobulių puošybos ypatumai — Siūtinė apdaila ir siuvinėjimas — Skara kaip etninis, konfesinis ir tautinis simbolis — Etnokultūrinio ir konfesinio tapatumo išraiška: Skarų įsigijimas, prestižas ir dėvėsena; Rusių sentikių skaros Lietuvoje: savitumas ir bendrybės — Tradicinės skaros miesto kultūroje: požiūrių sklaida — Išvados — Išnašos — Wraps in Lithuania Within the Context of the Interaction Between Rural and Urban Cultures. Summary —Iliustracijų sąrašas — Diagramos — Spalvotos iliustracijos — Paveikslai ir nuotraukos — Muziejų eksponatai — Literatūra — Priedai — Sutrumpinimai — Rodyklės — Asmenvardžiai — Vietovardžiai.
Keywords:
LT
Didžiosios skaros; Etnokultūrinis tapatumas; Kaimas; Kaimo kultūra; Kasdienė kultūra; Miestas; Miesto kultūra; Moderni kultūra; Tradicinė kultūra.
EN
Ethno-cultural identity; Everyday culture; Modern culture; Rural culture; Town; Traditional culture; Urban culture; Village; Wraps.
Summary / Abstract:

LTKnygoje į lietuvių tradicines skaras žvelgiama kaip j kasdienio gyvenimo kultūros reiškinį, dėmes; sutelkiant į XIX-XX a. laikotarpį. Remiantis muziejų rinkiniais, lauko tyrimų duomenimis ir kt. šaltiniais, analizuojami skarų audimo raštai, puošyba, formos, pavadinimai, nešiosena. Skarų paskirties ir pavidalų raida išskleidžiama etniniu, tautiniu, kultūriniu ir konfesiniu požiūriu, nužymint tradicijos tęstinumą urbanizuotoje visuomenėje. Lyginami namų, amatininkų ir fabriko audimo ypatumai. Tekstą papildo spalvotos ir nespalvotos pieštinės ir fotografinės iliustracijos, žemėlapiai, lentelės, diagramos, bibliografija. Knyga skirta įvairių humanitarinių, meno ir tekstilės technologijos mokslų studentams, pedagogams, kultūros darbuotojams, folkloro ansamblių dalyviams, tekstilininkams, audėjams ir visiems besidomintiems etnokultūriniu Lietuvos tekstilės paveldu, kostiumo istorija ir audimo raštais.

ENThe book depicts Lithuanian traditional shawls as a cultural phenomenon of everyday life, focusing on the 19th–20th centuries. Basing on museum collections, fieldwork data and other sources, the weaving patterns, decoration, forms, names and mode of wearing of shawls are analysed. The development of the purpose and forms of shawls is depicted from the ethnic, national, cultural and confessional point of view, pointing out the continuity of tradition in urbanised society. The peculiarities of weaving at home, by craftspeople and in a factory are compared. The text is supplemented with colour and black-and-white drawn or photographic illustrations, maps, tables, diagrams, bibliography. The book is targeted at students of humanities, art and textile technologies, pedagogues, cultural workers, participants of folklore ensembles, textile workers, weavers and everybody interested in ethnocultural Lithuanian textile heritage, costume history and weaving patterns.

ISBN:
9955624302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16907
Updated:
2020-10-22 19:12:03
Metrics:
Views: 63
Export: