Etnokultūrinis tapatumas ir lietuvių tradicinės skaros

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etnokultūrinis tapatumas ir lietuvių tradicinės skaros
Alternative Title:
Ethnocultural identity and Lithuanian traditional wraps
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2001, Nr. 6, p. 7-11
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo objektas - lietuvių etnokultūrinis (tautinis) tapatumas ir jo išraiška tradicinėmis skaromis. Tikslas – aptarti etnokultūrinio (tautinio) tapatumo sampratą, tirti tapatumo išraiškos bruožus, atsispindinčius moterų tradicinėse skarose. XIX-XX a. pradžioje etnokultūrinis tapatumas atsispindėjo ir savitomis skarų spalvomis, ornamentikos bruožais, vietiniais pavadinimais. XX a. antroje pusėje tradicinių skarų dėvėsena įgijo tautinio tapatumo lygmenį. Skaros dėvėtos dvejopos: autentiškos ir stilizuotos. Be tautinės savimonės, istorinės atminties raiškos, tradicinės skaros naudojamos norint parodyti ryšį su liaudiškomis tradicijomis arba išreikšti savitą estetinį skonį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etnokultūrinis tapatumas; Tautinis tapatumas; Lietuvių tradicinės skaros; Tautiniai simboliai; Ethno-cultural identity; National identity; Lithuanian traditional wraps; National symbols.

ENThe study subject of the article is Lithuanian ethno-cultural (national) identity and its expression in patterns of traditional shawls. The aim – to discuss the conception of ethno-cultural (national) identity; to investigate features of expression of this identity reflected in traditional shawls of women. The XIX century and the beginning of the XX century saw a reflection of ethno-cultural identity in terms of original colours of shawls, their ornaments and local names. Wearing of traditional shawls at the second half of the XX century gained a level of national identity. There are two types of shawls for wearing: authentic and stylized. In line with national self-consciousness and expression of historical memory tradition, shawls are used in order to demonstrate a connection with folk traditions or to express particular aesthetic style.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7752
Updated:
2018-12-17 10:50:21
Metrics:
Views: 45    Downloads: 8
Export: