Neopagoniškųjų identitetų konstravimas Lietuvos jaunimo undergroundo kultūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neopagoniškųjų identitetų konstravimas Lietuvos jaunimo undergroundo kultūroje
Alternative Title:
Construction of Neo-pagan Identity in Lithuanian Youth Underground Culture
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2002, 2 (11), p. 89-124
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Kultūra / Culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama jaunimo muzikinio undergroundo sferoje susiformavusi neopagoniškoji jaunimo subkultūra, išaugusi iš klasikinio roko tradicijų, plintanti tarp metalo (metalas – roko muzikos stilius, pasak respondentų, sukuriamas prie elektrinės gitaros prijungus specialų priedėlį (fūzą), išgaunantį instrumento gaudesį) muzikos kūrėjų. Aptariami šių muzikinių bendrijų identiteto konstravimo principai, išryškinant estetinį-žaidybinį pobūdį bei mitinės kūrybos polinkį. Analizuojamas jų sąlytis su etnokultūrine pagonybės pakraipa bei dabarties muzikinio avangardo naujovėmis. Naudojantis lauko tyrimų duomenimis (interviu su metalo muzikos grupių nariais, stebėtų metalo muzikos koncertų bei festivalių aprašymai (medžiaga rinkta 1988-2001 m)) siekiama atskleisti minėtų bendrijų estetinius savitumus, įžvelgti jų kultūrines bei socialines reikšmes. Keliami klausimai, kaip kultūrinių bendrijų nariai kuria savo kultūrinę aplinką, kaip formuojami subkultūros modeliai ir ką jie reiškia jų kūrėjams. Lietuvos jaunimo, reaguojančio į Vakarų vėlyvojo modernumo pokyčius, subkultūrinių bendrijų analizė padeda suvokti dabarties kultūros savitumus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Neopagoniškasis identitetas; Kultūra; Jaunimas; Undergroundas; Noepagan Identity; Culture; Underground; Youth.

ENThe purpose of the article is to reveal indicators of late modernity (post-modernity) in Lithuanian culture. With this view the youth underground west-oriented subculture is being investigated into. The genre encompasses the subculture of metal music, named metalist-Pagans. The world-view within the metal music subculture formed around 1990, though originates from black metal style known in Lithuanian since 1985. The analysis of the cultural text (image, symbols, symbolic actions, artistic creativity) of a subculture and its meanings to the initiators reveals the principles of creating a cultural identity by the sub-cultural group. The so-called Pagan world-view has been formed both from literary and imaginative myths. Certain models are formed from numerous notions about paganism which has come from the local and the Western European culture. It is also determined that the value which exists in today’s culture lies in individuality in outlook, based on new interpretations of meanings within it. The results of the analysis witness presence of indicators of postmodern consciousness in Lithuania within sub-cultural life.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10100
Updated:
2018-12-20 22:55:40
Metrics:
Views: 86    Downloads: 12
Export: