Etninės kultūros raiška posovietinėje Lietuvos visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninės kultūros raiška posovietinėje Lietuvos visuomenėje
Alternative Title:
Manifestation of ethnic culture in post-Soviet-type society of Lithuania
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2001, Nr. 2, p. 10-19
Keywords:
LT
Etninės kultūros raiška; Postsovietinė Lietuvos visuomenė.
EN
Manifestation of ethnic culture; Postsoviet society of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami pokyčiai vykstantys lietuvių etninėje kultūroje po nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Autorius teigia, kad visa Lietuvos visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo raida per dešimt nepriklausomos valstybės gyvavimo metų patvirtino, jog per šį laikotarpį pabrėžtinas etniškumo respektavimas neturėjo jokios neigiamos įtakos visuomenės modernėjimo procesui ir atvirosios visuomenės kūrimui. Tačiau pradedant nuo XX a. paskutiniųjų metų etninės kultūros būklė ėmė blogėti dėl kai kurių objektyvių ir subjektyvių priežasčių. Iš subjektyvių pirmiausia minėtina atsainus, o kartais ir negatyvus požiūris į etniškumą kūrybinės inteligentijos sluoksniuose, taip pat ir valdančiojoje biurokratijoje. XX a. paskutinieji metai – postmodernistinių idėjų ir aštrios konfrontacijos su etniniu patriotizmu pradžia. Negatyvus valdžios ir kūrybinio elito nusitekimas etniškumo atžvilgiu skatina vis labiau stiprėjantį, įvairiomis etninio populizmo formomis pasireiškiantį radikalųjį nacionalizmą. Kosmopolitizmas ir etninis radikalizmas veikia kaip dvi viena kitą stimuliuojančios jėgos, vienas kitu parazituojantys veiksniai. Užpildydami visuomeninės minties ir kultūrines nišas, mažai tepalikdami vietos nuosaikaus etninio patriotizmo ir etninės savasties praktikavimo raiškai, jie abu daro žalą etninei kultūrai. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the changes, in Lithuanian ethnic culture, after the revival of independent Lithuania. The author claims that the development of Lithuanian social and cultural life during ten years of independence proves that the emphasized respect of ethnicity haven’t had any negative influence on the social modernization process and on the development of open society during this period. However, the state of ethnic culture started to worsen, because of some objective and subjective reasons, from the last years of the 20th century. Casual and sometimes negative attitude towards the ethnicity in the creative intelligentsia orders and ruling bureaucracy is one of the most important subjective reasons. The last years of the 20th century is the beginning of the post modernistic ideas and savage confrontation with ethnic patriotism. Negative authority’s and elite’s mood for ethnicity motivates radical nationalism which progressively increases and asserts as various forms of the ethnic populism. Cosmopolitanism and radical nationalism behave as two powers stimulating each other. These factors parasitize each other. They both injure ethnic culture by filling up social niches of ideas and culture, and by leaving just a little space for the practice expression of the temperate ethnic patriotism and aesthetic individuality.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7710
Updated:
2018-12-20 22:53:15
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: