Controversy about three-leaf arrowheads from Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Controversy about three-leaf arrowheads from Lithuania
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2006, t. 7, p. 104-122
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltai; Tribriauniai strėlių antgaliai; Paplitimas; Klajokliai; Kontaktai; Tautų kraustymosi laikai; The Balts; Three-leaf arrowheads; Distribution; Nomads; Contacts; Migration Period.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Baltai / Balts; Klajokliai; Kontaktai; Paplitimas; Tautų kraustymosi laikai; Tribriauniai strėlių antgaliai.
EN
Balts; Contacts; Distribution; Migration Period; Nomads; Three-leaf arrowheads.
Summary / Abstract:

LTLietuvos teritorijoje aptikti tribriauniai strėlių antgaliai netipiškomis baltams rombinėmis ar panašiomis plunksnomis jau seniai domina tyrinėtojus. Naujausioje Vytauto Kazakevičiaus mokslinėje studijoje minimi 52 tokie radiniai. Kaip reikėtų interpretuoti šiuos Lietuvoje aptiktus radinius. Vieni tyrinėtojai juos sieja su klajoklių aktyvumu, o kiti pateikia kaip hunų buvimo Lietuvos teritorijoje įrodymą. Tribriaunių strėlių antgalių paplitimas neapsiriboja vien baltų ir klajoklių kraštais. Nors šie antgaliai yra kildinami iš minėtų vietovių, jų taip pat randama didelėse barbarų teritorijose. Platus klajokliams būdingų radinių paplitimas gali būti aiškinamas kariniais kontaktais tarp barbarų genčių. Tai tautų kraustymosi laikotarpiu, "neramumų epochoje" lengvai galėjo atsitikti. Lietuvoje tribriauniai strėlių antgaliai, randami išskirtinai kariniame kontekste, yra kovų su miško zonos gyventojais, perėmusiais klajokliškus "huniškuosius" ginkluotės elementus, pėdsakai. Nėra jokio pagrindo aptariamus artefaktus iš Lietuvos traktuoti kaip tiesioginių kontaktų su hunais įrodymą. Svarbu pabrėžti, kad net neabejotinos hunų kilmės radiniai Lenkijos pietuose interpretuojami kaip šių regionų buvimo hunų įtakos zonoje ženklai, o ne kaip priklausymo Atilos valstybei įrodymas.

ENHeads of three-edged arrows with diamond-shaped or similar feathers, which are not typical of the Balts, discovered in the territory of Lithuania have interested researchers for a long time. The most recent scientific study by Vytautas Kazakevičius refers to 52 findings of this type. How should these findings discovered in Lithuania be interpreted? Some researchers relate them to the activity of nomads; others considered it an evidence of the Huns’ presence in the territory of Lithuania. The spread of the heads of three-edged arrows is not limited only to the Baltic and nomad lands. Although it is considered that these heads originate from the said locations, they are also found in the vast barbarian territories. A wide spread of the findings typical of nomads can be explained by military contacts between barbarian tribes. This could easily happen during the Migration Period, in the “epoch of unrest”. Heads of three-edged arrows are found in Lithuania exclusively in the military context. They are the traces of fights with the residents of forest areas, who took over the nomadic “Hunnic” elements of armament. The treatment of the said artefacts from Lithuania as an evidence of direct contacts with the Huns would be ungrounded. It is noteworthy that even the findings of undoubted Hunnic origin in the South of Poland are treated as the signs showing than these regions were under the Huns’ influence rather than the evidence of belonging to Attila state.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12145
Updated:
2018-12-17 11:52:41
Metrics:
Views: 72    Downloads: 14
Export: