Rėmimo reikšmė pritraukiant TUI Baltijos valstybių pavyzdžiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rėmimo reikšmė pritraukiant TUI Baltijos valstybių pavyzdžiu
Alternative Title:
Effect of investment promotion on FDI flows: a case of the Baltic States
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2013, t. 14, Nr. 3, p. 200-208
Keywords:
LT
Investicijų skatinimas; Baltijos valstybės; Užsienio investicijos; TUI politika; Rinkodaros veikla.
EN
Investment promotion; Baltic States; Foreign investments; FDI policy; Marketing activities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas investicijų rėmimo poveikis TUI srautams šalyje. Pirmojoje straipsnio dalyje analizuojama mokslinė literatūra, skirta investicijų rėmimo ir kitų TUI lemiančių veiksnių sąryšiui nustatyti. Empirinei analizei pasirinktos trys Baltijos valstybės. Išskiriamos trys pagrindinės investicijų paskatų grupės. Siekiant nustatyti TUI lemiančių veiksnių įtakų TUI srautams ir investicijų rėmimo reikšmę tarp jų, taikomi trys daugiakriteriniai metodai. Analizė patvirtino teorinius teiginius, kad investicijų rėmimas daro poveikį TUI srautams. Investicijų rėmimas turi stiprią įtaką pritraukiant TUI, ypač kai investicijų rėmimo strategija aiškiai suformuota ir įgyvendinama. [Iš leidinio]

ENArticle explores the effect of investment promotion on FDI flows in the country. The first part of the article analyses scientific literature on the interconnection between investment promotion and determinants of FDI. Three Baltic States have been chosen for the purpose of empirical analysis. Three main tools for investment promotion are highlighted. In order to determine the impact of FDI determinants on FDI flows and the role of investment promotion among them, three multiple criteria methods are used. The conducted analysis has confirmed the theoretical statements that investment promotion influences FDI flows and has a strong effect on FDI on the condition that investment promotion is fully introduced. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52413
Updated:
2018-12-17 13:39:16
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: