If approach to innovations differs in locally and foreign owned firms: case of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
If approach to innovations differs in locally and foreign owned firms: case of Lithuania
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2007, Vol. 8, no. 3, p. 195-202
Summary / Abstract:

LTEkonomistai beveik vieningai sutaria, laikydami tiesiogines užsienio investicijas (TUI) ekonominio augimo katalizatoriumi. Daugumos nuomone, TUI yra labiau veiksnys skatinantis inovacijas, o ne didinantis fizinį kapitalą. Straipsnyje siekiama atskleisti skirtumus, jei tokių yra, tarp užsienio ir ne užsienio kapitalo firmų inovatyvios veiklos. Inovatyvią veiklą šiuo atveju charakterizuoja įvairių kompanijų skiriama investicijų į mokslo tyrimus ir plėtrą, savifinansavimą ir verslo strategiją apimtis. Buvo sulygintos verslo kompanijos, veikiančios toje pačioje ekonomikos srityje, bet priklausančios užsienio ir vietiniam kapitalui. Kadangi trūko respondentų žemės ūkio sektoriuje, rezultatus yra sunku interpretuoti. Remiantis tyrimo rezultatais, užsienio kapitalo gamybinės bei prekybos ir paslaugų kompanijos išleidžia daugiau mokslo tyrimams, nei vietinio kapitalo įmonės. Vietinio kapitalo energetikos kompanijos ir statybų kompanijos išleidžia mokslo tyrimams daugiau, nei užsienio kapitalo įmonės. Tiriant požiūrį į inovacijas gamybos sektoriuje paaiškėjo, kad užsienio kapitalo kompanijos naudoja įvairias technologijas ir smarkiai remiasi mokslo tyrimais žmogiškųjų išteklių srityje, o vietinio kapitalo kompanijose to nėra. Energetikos sektoriuje vietinio kapitalo kompanijos taiko įvairias technologijas, bet nėra orientuotos į inovacijas. Apibendrinant, daugiausia inovacijas kuriančių tiesioginių užsienio investicijų tenka prekybos ir paslaugų, o taip pat gamybos sektoriams. Šie duomenys buvo gauti atlikus firmų mikrolygio analizę. Nustebino energetikos ir statybų sektorių analizės rezultatai - juose nevyrauja inovacijos.

ENPresented paper aims to reveal differences, if any, in innovative behaviour of business firms containing foreign and not foreign capital. Innovative behaviour in that case is being characterized by scale of investment into research and development, self-financing pattern and business strategy undertaken by various firms. Juxtaposition of business firms operating in the same economy field but having different ownership origin - local and containing foreign capital has been performed. Results let us identify differences in approach to innovative activity stipulated by presence of foreign capital. Tendencies obtained in Lithuania plausibly might have been verified in other less advanced European countries in order to check if a consistent pattern could be admitted. [From the publication]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17876
Updated:
2021-04-14 13:02:25
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: