Role of fixed investments in economic growth of country : Lithuania in European context

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Role of fixed investments in economic growth of country: Lithuania in European context
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2008, Vol. 9, no. 1, p. 57-64
Keywords:
LT
Investicijos; Ekonomikos augimas; Austrija (Austria).
EN
Investments; Economic growth.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama nustatyti ryšį tarp fiksuotų investicijų ir Lietuvos ekonominio augimo ir numatyti tiriamų kintamųjų kitimo ateityje galimas tendencijas. Autoriai daro prielaidą, kad šalys turėtų vystytis pagal tam tikrus dėsningumus. Atlikdami tyrimą, autoriai: daro prielaidą, kad fiksuotos investicijos sąlygoja ekonominį augimą; be kiekybinio pastarojo ryšio įvertinimo, jie siekia ištirti, kokį vaidmenį skatinant ekonominį Lietuvos augimą vaidina atskirai paimti fiksuotų investicijų komponentai. Siekdami nurodyto tikslo, autoriai nagrinėja du pagrindinius klausimus. Pirma, yra apskaičiuojami kiekybiniai ryšiai tarp investicijų į pagrindines ekonominės veiklos sritis ir Lietuvos ekonominio augimo. Antra, atliekama Lietuvos investicijų struktūros ir atsitiktinai pasirinktos išsivysčiusios Europos šalies palyginamoji analizė. Autoriai siekia nustatyti, kaip pastaroji investavo savo vystymosi procese. Pasirinktas konkretus stebėjimo laikotarpis, atsižvelgiant į dabartinį Lietuvos ekonominio išsivystymo lygį. Autoriai siekia nustatyti galimus vystymosi dėsningumus sąryšyje tarp fiksuotų investicijų ir ekonominio augimo šalims vystantis. Straipsnyje daroma išvada, kad ekonomikos augimą įtakoja ne tik pačios fiksuotos investicijos, bet ir jų struktūra ekonominėje veikloje. Pagrindinį vaidmenį tarp fiksuotų investicijų komponentų vaidina įrengimai ir statybos. Gauti rezultatai leis identifikuoti fiksuotų investicijų vaidmenį, ir, žvelgiant į ateitį, palengvins prognozuojant galimas fiksuotų investicijų kryptis sutinkamai su ekonominiu augimu.

ENThe paper aims to detect character of relationship between fixed investments and economic growth in Lithuania and predict plausible tendencies of further change of considered variables. In order to achieve the indicated task, authors concentrate themselves on two major questions. Firstly, quantitative relationships between investments into major areas of economic activities and Lithuanian economic growth are being estimated. Secondly, comparative analysis of Lithuanian pattern of investment and randomly taken developed European country is being performed. Authors seek to trace how the latter invested during its process of development. Concrete period of observation is being chosen taking into account the current level of Lithuanian economic development. Authors seek to trace plausible consistent patterns of development in terms of relationship between fixed investments and economic growth as countries develop. Obtained results might allow identifying the role of fixed investments, and, if to go further, facilitating forecasts of possible trends of fixed investment and corresponding economic growth. [From the publication]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14443
Updated:
2021-04-14 15:23:30
Metrics:
Views: 4
Export: