Impact of FDI on Lithuanian economy: insight into development of main economic activities

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact of FDI on Lithuanian economy: insight into development of main economic activities
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2007, Vol. 8, no. 4, p. 285-290
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra įvertinti tiesioginių užsienio investicijų (TUI) įtaką Lietuvos ekonomikos augimui. Įvairių literatūros šalinių analizė parodė, kad dauguma šalių ir vyriausybių siekia pritraukti TUI, nes vertina jų teigiamą įtaką. TUI paprastai traktuojama kaip papildomas kapitalo šaltinis ir naujų darbo vietų generatorius. TUI neabejotinai įtakoja naujų technologijų srautą ir to natūrali pasekmė yra eksporto didėjimas. Tačiau kai kurie mokslininkai nurodo galimas TUI neigiamas pasekmes: pelno repatriaciją, vietinių kompanijų išstūmimą, įtaką infliacijos lygio kilimui ir neigiamo prekybos balanso didėjimą. Siekiant nustatyti TUI įtaką Lietuvos ekonomikai bendrai ir ekonominėms veikloms atskirai, buvo taikoma koreliacinė analizė. Pateikiamo tyrimo originalumą lemia autorių taikomos ekonomikos veiklų charakteristikos. Įvestas kriterijus „TUI intensyvumas“. Taip pat apibrėžiamos TUI požiūriu „patrauklios“ ir „nepatrauklios“ ekonominės veiklos. TUI įtakoja Lietuvos ekonomikos augimą, egzistuoja stiprus teigiamas ryšys tarp TUI akcijų ir BVP augimo. Tiek „patraukliose“ tiek „nepatraukliose“ veiklose nustatyti teigiami, neigiami, žymūs ir nežymūs koreliacijos koeficientai. Labiau „patrauklios“ ekonominės veiklos rodo didesnę koncentraciją. Gauti rezultatai atitinka teorinį modeliavimą: Lietuva, kaip tranzitinė šalis, patiria teigiamus ir neigiamus globalizacijos rezultatus, tačiau tik teigiami yra aiškiau išreikšti ir gali būti atsekami taikant statistinę analizę. Neigiami rezultatai yra mažiau išreikšti, bet į juos taip pat reikia atsižvelgti formuojant šalies ekonominę politiką.

ENAim of the paper is to estimate impact of foreign direct investment (FDI) on growth of economy in Lithuania. In order to detect specifics of development of main economic activities, differences in structure of FDI and structure of GDP of host economy are being juxtaposed, FDI intensity indicator in main economic activities elaborated. Authors test if different levels of penetration of foreign capital into certain economic activities serve as important factor affecting their economic growth. Research is being developed further by making assumption about higher concentration of FDI intensive economic activities. Higher concentration in that context would be interpreted as possible crowding out of local business firms from FDI intensive industries. [From the publication]

ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17880
Updated:
2021-04-14 13:02:25
Metrics:
Views: 9
Export: