Tautiškumas ir pilietiškumas: atskirtis ar dermė?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautiškumas ir pilietiškumas: atskirtis ar dermė?
Editors:
Grigas, Romualdas, sudarymas, redagavimas [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007.
Pages:
299 p
Series:
Mokslinės monografijos
Notes:
Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Tauta; Pilietiškumas; Ugdymas; Jaunimas; Verybės; Tautinis tapatumas; Nation; Citizenship; Education; youth; Values; National identity.
Contents:
Pratarmė — Monografijos sudalytojo žodis — Senkus, Vladas. Globalizacija ir patriotizmas: tarp realybės ir perspektyvos. — Balčius, Jonas. Patriotizmas ir pragmatizmas: suderinamumas ar konfrontacija? — Doveika, Ričardas. Besiformuojanti asmenybė tarp laisvės ir atsakomybės. — Daujotytė-Pakerienė, Viktorija. Tapatybės, ne(ta)patybės, be(ta)patybės trajektorijos. — Aleknaitė-Bieliauskienė. Tautinė tapatybė ir meninis ugdymas globalaus pasaulio akivaizdoje. — Laurėnas, Vaidutis. Pilietinės visuomenės diskursas Lietuvoje. — Vaišvila, Alfonsas. Pilietiškumas: demokratijos viltis ar persona non grata? — Klimka, Libertas. Pilietiškumas ir tautiškumas: laiko dimensijos ir aktualijos — Zaleckienė, Irena. Jaunimo pilietiškumas: tarp teksto ir konteksto. — Martišauskienė, Elvyda. Vertybinis dramatizmas ugdymo procese. — Ranonytė, Asta. Moksleivių pilietiškumo nuostatos: teorinės prieigos ir realybės atspindžiai. — Antinienė, Dalia. Merkys, Gediminas. Lietuvos akademinis jaunimas patriotizmo ir kosmopolitizmo kryžkelėje. — Čiužaitė, Milda. Studentų tautinės savivokos bruožai: VPU atvejis. — Barkauskaitė, Marijona. Valstybingumo pagrindų ugdymas pedagoginiame procese — Vietoj pabaigos. Patriotiškumo tyrimas imitacinio modeliavimo būdu (Šarūnas Raudys) — Summary. — Rezoliucija „Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto bendruomenės iniciatyvaus, kūrybiško būsimų pedagogų patriotinio ir pilietinio ugdymo" — Pedagogo etikos kodeksas — Monografijos autoriai.
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Pilietiškumo ugdymas / Civics education; Tauta; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTKolektyvinėje monografijoje nagrinėjamas pilietiškumo ir tautiškumo - dviejų pagrindinių politinio gyvenimo dimensijų - santykis globalizacijos apimtame pasaulyje. Monografija yra parengta 2006 m. Lietuvos Mokslų akademijos ir Vilniaus pedagoginio universiteto inicijuotos konferencijos „Tautiškumas ir pilietiškumas delokalizuotame pasaulyje: jaunuomenės ugdymo aspektas" pranešimų pagrindu. Knygą autoriai pristato kaip 2005 m. publikuotos monografijos „Tautinės tapatybės dramaturgija" tęsinį. Kolektyvinėje monografijoje yra nagrinėjamos nacionalinio sąmoningumo ugdymo problemos globalizacijos plėtros sąlygomis, svarbiausi Lietuvos visuomenės pilietiškumo ir tautiškumo santykio aspektai, jaunosios kartos ugdymo klausimai patriotizmo ir kosmopolitizmo kryžkelėje, moksleivių ir akademinio jaunimo tautinės savivokos bruožai bei pilietiškumo nuostatos. Pabaigoje pristatomas patriotiškumo tyrimas imitacinio modeliavimo būdu.

ENThe collective monograph examines the relation between the public and national spirit, i. e. the main two dimensions of the political life in the globalized world. The monograph was prepared in 2006 on the basis of the speeches, given during the conference “National and Public Spirit in the Delocalized World: the Aspect of Educating the Youth”, initiated by the Lithuanian Academy of Sciences and Vilnius Pedagogical University. The authors present their book as the continuation of the monograph “The Dramaturgy of the National Identity”, published in 2005. The collective monograph examines the problems of education of national consciousness in the conditions of expansion of the globalization, the most important aspects of the relation between the public and national spirit within Lithuania’s society, the issues of nurturing of the younger generation on the crossroads of patriotism and cosmopolitism, the traits of national self-perception of school students and academic youth and the public spirit provisions. At the end of the monograph the study of patriotism by employing the simulation method is presented.

ISBN:
9789955201731
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13429
Updated:
2020-06-06 17:21:37
Metrics:
Views: 107
Export: