Challenges for multicultural education in ethnically diverse community : case of Vilnius region in Lithuania.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Challenges for multicultural education in ethnically diverse community: case of Vilnius region in Lithuania
Alternative Title:
Multikultūrinio ugdymo iššūkiai etniškai mišrioje bendruomenėje: Lietuvos Vilniaus rajono atvejis
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2008, Nr. 2 (60), p. 32-47
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta atskleisti iššūkius, kylančius ugdymo procesui etniškai mišriame, daugiakalbiame Vilniaus rajone. Siekiama ne tik identifikuoti problemines multikultūrinio ugdymo vietas, bet ir pateikti rekomendacijas tolesniam multikultūrinio ugdymo kokybės gerinimui, jas siejant su platesniu švietimo situacijos šalyje kontekstu bei Vilniaus rajono specifika. Straipsnyje remiamasi 2006 m. atlikto empirinio tyrimo „Mokymosi prieinamumas Vilniaus rajono gyventojams“ duomenimis. Tyrimu, derinant kiekybinius ir kokybinius socialiniu tyrimu metodus, buvo siekiama atskleisti mokymosi prieinamumo gimtąja (lietuvių, lenkų, rusų) ir valstybine kalba galimybes; ugdymo kokybės užtikrinimą įvairių mokomųjų kalbų mokyklose. Straipsnyje taip pat pateikiami valstybinio kalbos egzamino suvienodinimo bei gimtosios kalbos privalomo statuso įvedimo perspektyvu vertinimai. Akcentuojama viešojo diskurso būtinybė sprendžiant multikultūrinio ugdymo problemas Vilniaus rajone. Tyrimas išryškino, kad lietuvių mokyklose nėra skiriama pakankamai dėmesio tautinių mažumų tautiškumo ugdymui. Pagrindine priežastimi buvo įvardinta poreikio iš pačių tautinių mažumų pusės trūkumas. Akivaizdu, kad Vilniaus rajonas, būdamas specifinis tiek savo tautine sudėtimi, tiek mokyklų pavaldumo situacija, reikalauja išskirtinės ir specifinės švietimo sistemos formavimo politikos, kuri pirmiausia akcentuotų pilietinio ir tautinio ugdymo suderinamumą.Reikšminiai žodžiai: Multikultūrinis ugdymas; Multikultūrinis ugdymas, tautinės mažumos; Nacionalinės mažumos; Tautinis ir pilietinis ugdymas; Vilniaus rajonas; Multicultural education; Multicultural education, national minorities, national and civic education, Vilnius region; National and civic education; National minorities; Vilnius region.

ENIn the space of European research issues of multicultural education are most frequently analysed in contexts of decolonisation and migration processes, racism and religious tolerance. This article raises issues of ethnical relations in the educational system; problems of ethnical relations are analysed as one of the main challenges for multicultural education. The article, referring to the data of empirical research "Learning Accessibility to Vilnius Region Population ", analyses different aspects of education in ethically diverse Vilnius region: learning accessibility according to languages taught; links of the linguistic environment to learning achievements, evaluations and obstacles of multilingual and bilingual learning, perspectives of unification of state (Lithuanian) language examination, aspects of linguistic education of national minorities at Lithuanian schools, the situation of schools with different subordination in Vilnius region is also discussed. The analysis of local problems of Vilnius region contributes to a wider scientific discussion on challenges of multicultural education. Keywords: multicultural education. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19366
Updated:
2018-12-17 12:19:33
Metrics:
Views: 58    Downloads: 21
Export: