Lietuvių etnopedagogikos bruožai ir jų aktualizacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių etnopedagogikos bruožai ir jų aktualizacija
Alternative Title:
Features of Lithuanian ethnopedagogy and its actualization
In the Journal:
Gimtasai kraštas. 2012, t. 5, p. 87-94
Keywords:
LT
Etnologija; Etnopedagogika, tradicinė pedagogika, etninė kultūra; Moralė; Motina; Patyčios; Pedagogika; Religija; Tautinė tapatybė; Šeima; Žaislai.
EN
Ethnology; Ethnopedagogy, traditional pedagogy, ethnical culture; Family; Morality; Mother; National identity; Pedagogy; Religion; Snnering; Toy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – apžvelgti įdomiausias liaudiškosios pedagogikos priemones, kurios susijusios su pagarbos motinystei ir teigiamų vaiko asmenybės būdo savybių ugdymu. Tampa aišku, kad tradicinė liaudies pedagogika šiandien nėra vien tik etnologinių studijų objektas; daugelis jos elementų panaudotini šeimoje ir mokyklos pedagoginėje praktikoje šalia kitų siekiamybių ir kaip tautinės tapatybės formavimo priemonės. Tapatybės reikšmė tampa dar svarbesnė sparčiai besikeičiančiame kultūros pasaulyje. Kai kurie etninės kultūros elementai gali būti efektyviai diegiami jau ikimokyklinėse įstaigose ir mokyklose. Augdamas tradicinės kultūros aplinkoje, vaikas nesąmoningai ir lengvai įsisavina moralinius principus ir normas, teigiamas vertybines nuostatas, grožio jausmą, kūrybišką požiūrį į darbą, pagarbą gamtai ir gyvybei. Tai galima puikiai derinti su šiuolaikiniais ugdymo metodais. Rezultatas yra dvejopas: realizuoti pedagoginiai siekiai ir suformuota tautinė savimonė. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe present article approaches the most typical Lithuanian means and methods of folk pedagogy which are aimed at the development of respect for motherhood and positive features of child personality. It becomes obvious that today the traditional folk pedagogy has become not only the object of ethnological studies; many of its elements might also be successfully applied to family and schools‘ teaching practices, next to other endeavours and as a means to the formation of national identity. The importance of identity gains even more significance in the rapidly globalising cultural enviroment. Therefore, some elements of ethnical culture may be efficiently applied to preschool establishments and schools. While being introduced to the enviroment of traditional culture, the child would unconsciously and easily assimilate moral principles and norms, positive value attitudes, the sense of beauty, creativity in works, respect to the nature and life. Today this could also be excellently combined with the most advanced educational methods. The result is twofold: both pedagogical aspirations will be realised and the national self-awareness will be formed. [From the publication]

ISSN:
2029-0101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44755
Updated:
2018-12-17 13:25:31
Metrics:
Views: 98    Downloads: 3
Export: