Moksleivių etnomuzikinių nuostatų ugdymas modernizuotomis folkloro raiškos formomis = Development of schoolchildren’s attitudes towards ethnical music by modernized forms of folklore expression

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Moksleivių etnomuzikinių nuostatų ugdymas modernizuotomis folkloro raiškos formomis =: Development of schoolchildren’s attitudes towards ethnical music by modernized forms of folklore expression
Alternative Title:
Development of schoolchildren’s attitudes towards ethnical music by modernized forms of folklore expression
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2009, Nr. 11, p. 39-52
Keywords:
LT
Etnomuzika; Etnomuzikinis ugdymas; Folkloras; Formos; Modernizmas; Modernizuotos folkloro raiškos formos; Moksleiviai; Nuostatos; Raiška; Ugdymas.
EN
Attitudes; Education; Ethnical music; Ethnical musical education; Ethnomusic; Expression; Folklore; Forms; Modernizm; Schoolchilds.
Summary / Abstract:

LTŠių dienų sociokultūrinėje aplinkoje etnomuzikos raiška darosi vis problemiškesnė. Ryškiausiai tai atsispindi moksleivių, kaip potencialių tradicijų tęsėjų, nuostatose, jų vertybinėse orientacijose. Ryškėjanti moksleivių neigiamų nuostatų etnomuzikos atžvilgiu tendencija, poreikio tradicinei muzikai silpnėjimas komplikuoja etnomuzikos pažinimo, etnomuzikinio ugdymo procesą. Straipsnyje analizuojami šio reiškinio probleminiai aspektai bei pristatomas vienas iš galimų etnomuzikos pažinimą efektyvinančių metodų, grindžiamas modernizuotų folkloro raiškos formų taikymu muzikinio ugdymo procese. Pateikiamais konstatuojamojo tyrimo rezultatais atskleidžiama aukštesniųjų klasių moksleivių nuostatų tradicinių ir modernizuotų folkloro raiškos formų atžvilgiu situacija respublikoje. Remiantis vykdyto ugdomojo eksperimento rezultatais, straipsnyje pristatomos etnomuzikinių nuostatų formavimosi tendencijos, muzikinio ugdymo procese taikant modernizuoto folkloro raiškos formas. [Iš leidinio]

ENExpression of ethnical music in modern sociocultural environment is becoming increasingly problematic. It is most clearly reflected by attitudes and value orientations of schoolchildren, as potential successors of traditions. Negative tendencies in respect of ethnical music among pupils become evident. Combined with the fading need for traditional music it makes the cognitive educational process of ethnical music more complicated. The paper analyzes the problematic aspects of this phenomenon and presents one of the possible methods to make the cognition of ethnical music more efficient. The method is based on the application of modernized forms of folklore expression in the process of musical education. Declarative research results disclose the situation of attitudes towards traditional and modernized forms of folklore expression among senior forms' pupils in the country. Based on the results of the executed educational experiment, the paper presents the tendencies that form attitudes towards ethnical music through modernized forms of folklore expression in the process of musical education. [From the publication]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23280
Updated:
2018-12-17 12:34:39
Metrics:
Views: 7    Downloads: 4
Export: