Ethnic culture in processes of socialisation: experience of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Ethnic culture in processes of socialisation: experience of Lithuania
Alternative Title:
Etninė kultūra socializacijos procesuose: Lietuvos patirtis
In the Journal:
Pedagogika. 2014, 116, p. 35-46
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Liaudies kultūra / Folk culture; Pilietiškumas / Civic behavior; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTVisuomenės pilietiškumo brandos Lietuvos Respublikoje siekiama taip pat ir etninės kultūros formomis, jos plačia sklaida, kurią reglamentuoja Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų (1999) ir Tautinio paveldo produktų (2007) įstatymai. Konkretūs veiklos veiksmai numatomi Etninės kultūros plėtros valstybinėje programoje, apimančioje daugelį kultūros gyvenimo sričių. Švietimo baruose kelrodis dokumentas – Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. patvirtintos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos. Pradinio ugdymo mokytojai gali pasinaudoti Etninės kultūros ugdymo metodinėmis rekomendacijomis pradinio ugdymo pedagogams. Straipsnio pobūdis – apžvalginis; jame aptariamos tos aktualijos ir problemos, kurios sutinkamos Lietuvoje diegiant ir stiprinant tautinę tapatybę, išsaugant nematerialųjį kultūros paveldą, palaikant gyvąją etnokultūros tradiciją. Taip pat pateikiamos teorinės įžvalgos, kaip etninė kultūra gali būti naudinga pirminei ir antrinei vaikų bei jaunimo socializacijai, šeimos ir bendruomeninių ryšių stiprinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etnokultūra; Tautinė tapatybė; Pilietiškumas; Tautinė valstybė; Globalizacija; Pirminė ir antrinė socializacija; Ethnic culture; National identity; Civic spirit; National state; Globalisation; Primary and secondary socialisation.

ENThe article focuses on topical issues and problems encountered while developing ethnic culture in Lithuania in accordance with the Law on the Principles of State Protection of Ethnic Culture and the Law on Products of the National Heritage adopted by the Seimas of the Republic of Lithuania. The possibilities of ethnic culture to develop national self-awareness and citizenship are analysed. The theoretical assumptions how these activities may contribute to primary and secondary socialisation of children and youth, enhancement of family and community relations, are highlighted. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2014.046
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55089
Updated:
2018-12-17 13:49:51
Metrics:
Views: 34    Downloads: 18
Export: