Jaunimo socialinės integracijos galimybės organizuojant sociokultūrinę veiklą kaimo bendruomenėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo socialinės integracijos galimybės organizuojant sociokultūrinę veiklą kaimo bendruomenėse
Alternative Title:
Possibilities of youth social integration organizing sociocultural activities in rural communities
In the Journal:
Mokslas ir edukaciniai procesai . 2009, Nr. 1 (7), p. 44-62
Keywords:
LT
Bendruomenė; Jaunimo dalyvavimas; Kaimo bendruomenė; Sociokultūrinis darbas; Sociokultūrinė veikla
EN
Community; Rural communities; Sociocultural activity; Sociocultural work; Youth participation; Youth's participation
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos jaunimo dalyvavimo galimybės sociokultūrinėje veikloje kaimo bendruomenėse ir vadovų požiūris į sociokultūrinę veiklą. Bendruomenės veikla siejama su itin greitais pokyčiais, kurie ne tik teikia žmonėms naujų galimybių, bet ir sukelia sunkumus suvokti pokyčių prasmingumą, vykdyti kūrybinę veiklą ir pan. Kaip teigia Baršauskienė, Leliūgienė (2001), sociokultūrinė veikla yra specifinė bendruomeninio ugdymo sritis, sudaranti palankias sąlygas įvairios padėties, įvairių tautybių ir įvairaus amžiaus žmonėms realizuoti savo socialinius, kultūrinius, švietimo poreikius, siekiant sėkmingai integruotis į visuomenę. [Iš leidinio]

ENSociocultural activity is a specific social field, which makes opening for various people to realize their social, cultural and educational requirements in order to integrate into community. Sociocultural activity is divided into activity directions, according to various criterions. Youth's sociocultural activity is considered in the article. Youth is accepted as an exceptional community member, with their interests, pleasures, features and problems. The results of a carried out survey showed that the main factors stimulating youth's participation in sociocultural activity organized in rural communities are intentions to learn how to work together with others, gained possibility to try themselves and work for others. The main factors suppressing youth's participation are the forms and variety of sociocultural activity, which does not attract youth's attention and interest. According to, the community leaders and youth opinion, seeking for youth's integration into sociocultural activities organized in rural communities, stimulation of being initiative is necessary, motivate youth's occupation, organize sociocultural activities considering to needs and interests of youth. [text from author]

ISSN:
1822-4644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24947
Updated:
2014-01-29 15:56:30
Metrics:
Views: 8
Export: