Vepriečių gyvenimo pokyčiai 1940-1941 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vepriečių gyvenimo pokyčiai 1940-1941 metais
In the Book:
Vepriai / vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Vilnius: Versmė, 2010. P. 238-251. (Lietuvos valsčiai ; kn. 19)
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Vepriai; Lietuva (Lithuania); Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami vepriečių gyvenimo pokyčiai 1940–1941 m. laikotarpiu, tuos pokyčius nulėmusios priežastys. Kaip teigiama, aptariamus vepriečių gyvenimo pokyčius lėmė agrarinė politika, kurią vykdė okupantai bolševikai. Šioje agrarinėje politikoje viena iš lemiančių pokyčių priežasčių buvo mokesčių sistemos pertvarkymas ir žemės ūkio produkcijos prievolės. Siekiama ištirti ir apibendrinti, kokius agrarinius pertvarkymus vykdė bolševikai Veprių valsčiuje. Straipsnyje yra apžvelgiamas žemės nuosavybės teisinių formų kaitos poveikis ekonominiams ir socialiniams procesams, tiriami sovietinių naujovių esmė ir ypatumai, taip pat pateikiama mokesčių skaičiavimo metodika, siekiama atskleisti, koks buvo bolševikų paskirtos grūdų prievolės pagrindinis tikslas. Taip pat norima nustatyti agrarinių pertvarkymų kryptingumą. Norint atlikti tokią analizę, buvo išnagrinėta visa sukaupta archyvinė medžiaga, pasiremta publikacijomis, kuriose taip pat analizuojama ši tema. Pastebima, kad kai bolševikai panaikino privatinės nuosavybės teisę, visi žemės savininkai tada tapo tik jos naudotojais. Nuo gyventojų buvo slepiama, kad jau 1940 m. pabaigoje bus pradėtas kolektyvizacijos vajus. Atkreipiamas dėmsys, jog bolševikai panaikino ankstesnius mokesčius ūkiams ir vėliau paskelbė kitokią apmokestinimo sistemą, kuri liėtė ne tik ūkininkus. Konstatuojama, kad ūkininkams buvo paskirtos žemės ūkio produkcijos privalomojo pristatymo prievolės. Prasidėję ūkininkų suėmimai, įkalinimai, turto konfiskavimas, trėmimai labai pakeitė vepriečių gyvenimą.Reikšminiai žodžiai: Bolševikų agrarinė reforma 1940-1941 m.; Grūdų prievolė; Mokesčiai; Sovietinė politika; Vepriai; Veprių valsčius; Žemės mokestis; Žemės nuosavybė; Žemės perdalijimas; Žemės ūkio produkcijos prievolės; Žemės ūkis; Agriculture; Bolshevik country reform in 1940-1941; Land; Land-tax; Partition of land; Soviets policy; Taxes; The duty of farm produce; The duty of grain; Vepriai; Vepriai region.

ENThe article analyses the changes in the life of Vepriai residents over 1940–1941 and the causes of these changes. It is stated that the changes concerned were caused by the agrarian policy, which was implemented by Bolshevik occupants. One of the causes of changes in the said agrarian policy was the reform of the tax system and introduction of obligations related to agricultural production. It is aimed at studying and summarising what agrarian reforms were carried out by Bolsheviks in Vepriai rural district. The article also reviews the impact of the change in the legal forms of land ownership on economic and social processes, the essence and peculiarities of the Soviet innovations are examined, the methodology for tax calculation is also provided. It is sought to reveal the objective of the grain obligation imposed by Bolsheviks. It is also aimed at establishing the focus of agrarian reforms. All accumulated archival records were analysed, publications analysing this topic were taken as the basis to carry out the said analysis. It is noted that when Bolsheviks abolished private ownership, all land owners became only land users. It was concealed from the population that the campaign of collectivisation had already been foreseen for the end of 1940. It is noted that Bolsheviks abolished the former taxes for farms and later declared a different taxation system, which covered not only to farmers. It is stated that farmers were imposed obligations concerning mandatory delivery of agricultural production. Detentions, imprisonment of farmers, property confiscation, and exile started and changed the life of Vepriai residents.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11895
Updated:
2013-04-28 17:22:24
Metrics:
Views: 21
Export: