Mokslo ir studijų ryšio konceptualizavimo prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslo ir studijų ryšio konceptualizavimo prielaidos
Alternative Title:
Preconditions for conceptualisation of relationship between research and studies
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2013, Nr. 3 (64), p. 201-219
Keywords:
LT
Konceptualizavimas; Mokslo ir studijų ryšys; Universitetas.
EN
Conceptualization; Relationship between research and studies; University.
Summary / Abstract:

LTMokslo ir studijų ryšys vienareikšmiškai pripažįstamas kaip labai svarbus universitetų veiklos bruožas, išskiriantis juos iš kitų mokslo ir studijų institucijų. Vėlyvosios modernybės visuomenės universitetams keliami iššūkiai iš naujo aktualizuoja mokslo ir studijų ryšio klausimą. Mokslo ir studijų ryšiui trūksta konceptualaus pagrindimo, o keliamiems probleminiams klausimams ir siūlomiems sprendimams – empirinių tyrimų. Lietuvoje daugelyje svarbių aukštųjų mokyklų veiklą reglamentuojančių dokumentų nurodoma, kad aukštosios mokyklos turi užtikrinti mokslo (meno) veiklos ir studijų vienovę. Lisabonos ir Bolonijos dokumentai, deklaruojantys siekį sukurti darnią ir integralią aukštojo mokslo erdvę Europoje, skatina universitetus iš naujo įvertinti vieningą mokslo ir studijų ryšio tarptautinį supratimą. Šiame straipsnyje autoriai analizuoja mokslą ir studijas reglamentuojančius dokumentus, kurie sudaro mokslo ir studijų konceptualizavimo administracinį, vadybinį, valorizacijos potencialą, taip pat mokslines teorijas, kurios sukuria metodologines prielaidas įvairiais aspektais konceptualizuoti mokslo ir studijų ryšį. Sisteminis mąstymas mokslo ir studijų integralumo klausimu yra svarbus proveržio, nukreipto į naujoves, potencialui sukurti. [Iš leidinio]

ENThe relationship between research and studies is considered as an authentic feature which distinguishes universities from other higher education institutions. The challenges of the late modernity society encourage universities to reconsider relationship between research and studies. However, we lack both theoretical concepts and empirical evidence to explain phenomenon of research and studies relation. In Lithuania the legislation base obligate higher education institutions to ensure integration between research and studies. Bologna and Lisbon documents are the guidelines in creation integrated and harmonious international space of higher education in Europe; therefore, universities are encouraged to re-conceptualize the common understanding for the relationship between research and studies. The article analyses documents which govern higher education institutions life and create administrative, management, valorization potential for the conceptualization of research and studies relation. Moreover, the article analyses scientific theories which create methodological preconditions for the conceptualization of relationship between research and studies. Conceptual thinking about relationship between research and studies is a potential factor for the breakthrough that is oriented to innovations. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52160
Updated:
2018-12-17 13:40:37
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: