Dabartinės lietuvių kalbos žodynas : apie 50000 žodžių lizdų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas: apie 50000 žodžių lizdų
Alternative Title:
Dictionary of Contemporary Lithuanian
Editors:
Keinys, Stasys, redagavimas [edt]
Edition:
3-ias patais. ir papild. leid.
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1993.
Pages:
XXIV, 967 p
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon.
Summary / Abstract:

LT1993 m. išleistas 3-iasis „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ (DŽ) leidimas (pirmieji du – 1954 ir 1972 m.). Tai yra pirmas ir vienintelis grynai lietuviškas aiškinamasis norminamasis bendrasis universalus ir gana didelis lietuvių kalbos žodynas, tvirtai įėjęs į mūsų kalbos ir kalbotyros istoriją. DŽ yra skirtas visuomenei, t. y. kuo plačiausiam vartotojui tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Kiekvienas leidimas yra skirtas leidimo meto žmonėms, tad vartotojui reikalinga informacija ne tik apie pastoviąją, labai iš lėto tekintančią, šimtmečius ir dar ilgiau išliekančią kalbos žodyno dalį, bet ir savo metų svarbmenas, net naujoves. Dėl to tam tikra žodžių dalis yra keičiama, t. y. išbraukiama, įdedama naujų. Iki šiol daugiau būdavo įdedama, todėl DŽ apimtis vis didėjo. Šiame, 3-iame leidime yra apie 74 tūkstančius žodžių (antrame buvo apie 60 tūkstančių). Tai didžiausios apimties knyga. DŽ kartu su norminamosiomis gramatikomis priklauso prie pačių svarbiausių dabartinės bendrinės kalbos teikybos veikalų. Pirmuosiuose dviejuose DŽ leidimuose buvo laikomasi arčiau anuometinės vartosenos, dėl to juose galima aptikti oficialiojoje kalboje vartotų vertinių, neteiktinų žodžių bei žodžių junginių. Nuo šio leidimo imta laikytis griežtesnio požiūrio žodžių vartosenos ir teikinių atžvilgiu nes norima apvalyti pavyzdinę bendrinę kalbą nuo diegtų dvikalbystės apnašų ir padėti ją saugoti nuo naujos su globalizacija plintančios dvikalbystės grėsmių. Atramą tam sudaro ir daug gausesni kalbos raidos, būklės, sistemos ir vartosenos tyrinėjimai pastaraisiais dešimtmečiais.Reikšminiai žodžiai: Žodynas; Leksika; Reikšmė; Frazeologija; Kirčiavimas; Dictionary; Lexis; Meaning; Phraseology; Accentuation.

ENThis is the 3rd edition of the “Dictionary of Contemporary Lithuanian” published in 1993 (the two previous editions in 1954 and 1972). It is the first and the only purely Lithuanian explanatory, normative, general, universal and rather extensive dictionary of the Lithuanian language, firmly established in the history of our language and linguistics. The dictionary is intended for society, i.e. the widest circle of users in Lithuania and abroad. Each edition is designed for the people of that year, so the user needs information not only on the steady part of the dictionary that changes very slowly and remains for centuries but also on contemporary topicalities and novelties. Therefore, part of the entries is replaced, i.e. it is crossed out and the new ones are added. More entries used to be added till present, so the volume of the dictionary had been increasing. The 3rd edition contains about 74.000 words (the second one contained about 60.000). This is the book of the biggest volume. Together with normative grammars, the dictionary is attributed to the most important regulatory publications on contemporary standard language. The previous two editions observed the usage of the time more; therefore, one may find official translations, improper words and word groups in them. From this edition, a stricter approach towards the word usage and suggested words was adopted because of the purpose to purify the exemplary standard language from the scurf of bilingualism and help protect it from new globalization-driven threats.

ISBN:
5420012421
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11279
Updated:
2013-04-28 17:15:41
Metrics:
Views: 145
Export: