The Root structure of Lithuanian inflective words

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Root structure of Lithuanian inflective words
Alternative Title:
Lietuvių kalbos kaitomųjų žodžių šaknies struktūra
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2018, Nr. 33, p. 5-16
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – nustatyti lietuvių kalbos kaitomųjų žodžių šaknies struktūrinius modelius, jų produktyvumą ir dažnumą. Pirmiausia, remiantis ankstesniais lietuvių kalbininkų darbais, apžvelgiama struktūrinė šaknies morfemų įvairovė, nustatomas struktūrinių modelių produktyvumas (kiek yra konkretaus modelio skirtingų šaknų). Tada nagrinėjami ir aptariami realios vartosenos duomenys. Vartosenos duomenų tyrimui naudota Lietuvių kalbos morfemikos duomenų bazė. Tiriamąją medžiagą sudaro 265 tūkst. kaitomųjų žodžių pavartojimo atvejų. Šaknies struktūros analizė leidžia daryti tokias išvadas: 1) morfemų struktūrinė įvairovė didelė, tačiau produktyvios ir dažnos yra nesudėtingos struktūros šaknys (produktyviausios ir dažniausios yra šaknys, kurių inicialėje ir finalėje yra nuo vieno iki dviejų priebalsių), 2) šaknies morfemos gali būti neskiemeninės ir nuo vieno iki trijų skiemenų (produktyviausios ir dažniausios yra vienskiemenės šaknys), 3) priebalsių samplaikos nėra dažnos šaknies morfemų viduje (jos fiksuotos trečdalyje šaknų), 4) priebalsių kiekis šaknyje paprastai neviršija šešių, 5) priebalsių samplaikos inicialėje sutampa su skiemens pradžios modeliu, priebalsių samplaikos finalėje ir medialėje daug įvairesnės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Morpheme; Root; Vowel; Consonant; Inflective part of speech.

ENThe aim of this research is to identify the structural patterns of root morphemes of Lithuanian inflective words and to establish their productivity and frequency. First, with reference to the earlier work conducted by Lithuanian linguists, we discuss the structural diversity of root morphemes and determine the productivity of structural patterns (the number of different roots of a specific pattern). Then we analyse data from real usage. For this stage, the database of the morphemics of the Lithuanian language (Lietuvių kalbos morfemikos duomenų bazė) was used. 265 thousand usage instances of inflective words constitute the research data. The analysis of the root structure allows drawing the following conclusions: 1) although the diversity of morpheme structure is rich, only roots of simple structure are productive and frequent (roots whose onsets or codas contain one to two consonants), 2) root morphemes are non-syllabic or vary from monosyllabic to trisyllabic (non-syllabic roots are the most productive and the most frequent), 3) consonant clusters are not frequent in the middle of a morpheme (they were identified in a third of all roots), 4) the number of consonants in a root usually does not exceed six, 5) onset consonant clusters concur with the pattern of a syllable beginning; consonant clusters in codas and medial clusters are more diverse. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.sal.33.0.20179
ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80301
Updated:
2019-11-20 10:00:38
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: