Žodžių vartosenos atspindžiai dabartinės lietuvių kalbos žodynuose ir tekstynuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžių vartosenos atspindžiai dabartinės lietuvių kalbos žodynuose ir tekstynuose
Alternative Title:
Reflections of word usage in contemporary Lithuanian dictionaries and corpora
In the Journal:
Žmogus kalbos erdvėje. 2010, 6, p. 792-799
Keywords:
LT
Būdvardžių daryba; Kalba, būdvardžių daryba, priesagos -inis vedinys, žodynas, tekstynas, vartosena; Priesagos - inis vediniai; Priesagos -inis vedinys; Tekstynas; Vartosena; Žodynas.
EN
Adjective formation; Adjective formation, derivative of the prefix -inis; Corpus; Derivative of the prefix -inis; Dictionary; Language, adjective formation, derivative of the prefix -inis, dictionary, corpus, usage; Usage.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – būdvardžių vedinių intelektinis, intelektualus ir intelektualinis vartosenos ypatumai. Aptariami dabartinės lietuvių kalbos žodynai, kaip juose apibrėžiami šie būdvardžiai, trumpai apžvelgiami kalbininkų darbai, nagrinėjantys priesagos -inis vedinius, svarstomos rekomendacijos Kalbos praktikos patarimuose šių būdvardžių atžvilgiu. Šiandieninės kalbos tendencijas geriausiai atskleidžia Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas. Remiantis jo duomenimis galima apibendrinti – būdvardis intelektualinis yra vartojamas kur kas dažniau nei intelektualus ir intelektinis. Taigi konstatuotina, kad būdvardžio intelektualinis vartosenos ribojimas – nerezultatyvus, nes ir gujamas iš žodynų ar kitų norminių leidinių, jis išlaiko stiprias pozicijas, kurių kalbininkams per daugiau kaip tris dešimtmečius nepavyko įveikti. Šiandien kalbos mokslininkai turėtų nagrinėti ne vieną paskirą žodį, o jo kontekstą, su kuo jis jungiais ir kaip dažnai – tai vienas iš būdų aptikti kalbos tekėjimo kryptį ir be formalių išankstinių nuostatų bandyti ją formuoti. Tik tokiu būdu ištyrus žodį galima spręsti apie jo vartoseną. Tam reikia pasitelkti naujus tyrimų metodus, kuriuos atveria informacinės technologijos. Tuo tikslu ir kuriami tekstynai, atveriantys naujas galimybes lietuvių kalbos tyrimams. [Iš leidinio]

ENThe aim of this article is to analyse the usage peculiarities of derivative adjectives intelektinis, intelektualus and intelektualinis. It discusses the definitions of these words in Lithuanian dictionaries, reviews the scholars’ works, that study derivatives with the prefix -inis, considers the recommendations about these adjectives in Kalbos praktikos patarimai. The tendencies of contemporary language are best reflected in the Corpus of Contemporary Lithuanian Language. According to its data, a generalization can be made that the adjective intelektualinis is used much more often than intelektualus and intelektinis. Therefore, it can be concluded that the restriction of the usage of the adjective intelektualinis does not provide the desired result: even though it is not accepted in dictionaries and other standardising publications, it retains strong positions, which have not been overcome by linguists for more than three decades. Nowadays linguists should not analyse one word but rather its context, valency and frequency of valency, as it is one of the ways to detect the direction of language development and form it without formal preconception. Only analyzing the word this way, it is possible to form the opinion about its usage. For this new research methods provided by information technology have to be used. Because of this, corpora are compiled, which provide new possibilities for the research of the Lithuanian language. [From the publication]

ISBN:
9789955336242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61024
Updated:
2020-04-28 15:27:08
Metrics:
Views: 45
Export: