Параллели мелодики народных песен этнических меньшинств Пруссии : летувининкай, мазуры, кашубы

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Параллели мелодики народных песен этнических меньшинств Пруссии: летувининкай, мазуры, кашубы
Alternative Title:
Ethnic minorities of the Prussia: lietuvininkai, masurians, kashubians. Parallels in their folk song melodies
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2007, t. 15, p. 241-252
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvininkai; Mozūrai; Kašubai; Liaudies dainos; Melodika; Vakarų Prūsija; Rytų Prūsija [East Prussia]; Mažoji Lietuva; Lietuvių etninė muzika; Lenkų etninė muzika; 'Lietuvininkai'; Masurians; Kashubians; Folk songs; Melodic lines; West Prussia; East Prussia; Lithuania Minor; Lithuanian ethnic misic; Polish ethnic music.
Keywords:
LT
Kašubai; Muzika / Music; Lietuvininkai; Mažoji Lietuva; Melodika; Mozūrai; Rytų Prūsija [East Prussia]; Vakarų Prūsija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami lyginamųjų etnomuzikologinių tyrimų rezultatai apie istorinių Rytų ir Vakarų Prūsijos žemių tautų lietuvininkų, mozūrų ir kašubų - liaudies dainų melodikos bruožus. Lenkijoje gyvenančių Prūsų palikuonių mozūrų ir kašubų šnektos tarminės ypatybės yra panašios į Mažosios Lietuvos etninių gyventojų lietuvininkų kalbos bruožus. Lyginant jų liaudies dainų melodikos bruožus yra pastebimi neabejotini jų melodinių intonacijų, metroritmo ir atlikimo būdo skirtumai. Kita vertus, kai kurie minėtų lenkiškų ir lietuviškų liaudies dainų melodikos elementai yra panašūs ir gali būti laikomi lenkiškojo liaudies muzikinio mąstymo prado apraiškomis. [Iš leidinio]

ENThe article is devoted to present the results of cthnomusicological researeh on parallels in folk song melodies of the Prussian ethnic minorities: Lietuvininkai, Masurians, Kashubians. In the history of ethnic groups of the south part of the West Prussia and East Prussia speaking dialects of the Polish language kashubs and mosurs - you may distinguish quite a lot of parallels with the history of the lietuvininkai (residents of Lithuania Minor). The more detailed analysis of the melodies of investigated ethnic groups permits to state that the melodies of the lietuvininkai evidently differ from Polish melodies by the character of intonation, rhythm and performance. Nevertheless, they have intonation complexes, rhythmic elements that are alien to the melodic lines of the lietuvininkai folk songs and could be absorbed from the Polish ethnic music. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
 • Dainų balsai / Christianas Bartschas ; parengė Jadvyga Čiurlionytė, Laima Burkšaitienė, Vida Daniliauskienė. Vilnius : Lietuvos muzikos akademija, 2000. 688 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 12,[D.] 2, Darbo dainos.Laukų ir namų darbų dainos / parengė Vanda Misevičienė ; melodijas parengė Zofija Puteikienė, Živilė Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997. 684 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 14,[D.] 3 / Šeimos dainos. parengė Jurgita Ūsaitytė, Daiva Vaitkevičienė ; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. 640 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 15, Dainos apie gamtą / parengė Giedrius Dringelis ; melodijas parengė Austė Nakienė ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000. 718 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 16, Humoristinės-didaktinės dainos : dainos apie girtuoklystę / parengė Jurgita Ūsaitytė ; melodijas parengė Jūratė Gudaitė ; [tomą parengė Jurgita Ūsaitytė, Giedrius Dringelis, Vita Ivanauskaitė, Jurga Sadauskienė, Leonardas Sauka, Bronė Stundžienė, Žemyna Trinkūnaitė ; tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. 902 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 2,[D.] 1, Vestuvinės dainos.Piršlybų dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1983. 884 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 3,[D.] 1 / Karinės-istorinės dainos. parengė P. Jokimaitienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1985. 954 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 4,[D.] 2, Vestuvinės dainos.Sutartuvių - jaunojo išleistuvių dainos / parengė B. Kazlauskienė ir B. Stundžienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1988. 573 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 5,[D.] 3, Vestuvinės dainos.Mergvakario ir jaunojo sutiktuvių dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė, Ž. Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1989. 669 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 6,[D.] 1, Darbo dainos.Rugiapjūtės, avižapjūtės ir grikių rovimo dainos / parengė V. Misevičienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1993. 588 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 7,[D.] 1 / Šeimos dainos. parengė L. Sauka ; melodijas parengė V. Juodpusis. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994. 613 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 8,[D.] 4, Vestuvinės dainos.Jaunosios ieškojimo - išvažiavimo į jungtuves dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė, Ž. Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994. 629 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 9,[D.] 2 / Karinės-istorinės dainos. parengė Pranė Jokimaitienė ; melodijas parengė Aušra Žičkienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1995. 638 p.
 • Mažlietuviai Vokietijos imperijoje, 1871-1914 / Silva Pocytė. Vilnius : Vaga, 2002. 303 p.
 • Muzika Mažojoje Lietuvoje : lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika (XVI a. - XX a. 4 dešimtmetis) / Daiva Kšanienė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. 518 p.
 • XX a. Šilutės apylinkių lietuvininkų dainos: objekto ir konteksto sąveika / Lina Petrošienė. Lituanistica. 2012, Nr. 4, p. 342-356.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14447
Updated:
2018-12-17 12:00:29
Metrics:
Views: 48    Downloads: 4
Export: