Lietuva ir jos socialinė organizacija globalizacijos ir eurointegracijos iššūkių akivaizdoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva ir jos socialinė organizacija globalizacijos ir eurointegracijos iššūkių akivaizdoje
Alternative Title:
Lithuania and its social organization in the context of challenges of globalization and eurointegration
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2003, Nr. 2, p. 9-16
Summary / Abstract:

LTRemiantis socialinės organizacijos teorijų įžvalgomis, straipsnyje aptariami esminiai šiuolaikinės globalizacijos bruožai, išskirtinį dėmesį skiriant kokybiniams socialinio pasaulio pokyčiams, tarp jų ir vadinamojo negatyvo sklaidai. Sociologinė analizė fokusuojama į lietuvių tautos socialinės (bei politinės) organizacijos kritinį vertinimą, jį išreiškiant per pokyčių ir ypač deformacijų homologines grandines. Remiantis konstruktyvistine epistemologija, nuodugniau aptariamos galimybių paieškos ir tų galimybių prieštaringumas. Kaip viena konstruktyvių trajektorijų akcentuojama tautinės (nacionalinės) ir supranacionalinės savivokos jungties svarba; sociologinio mąstymo, suprantamo plačiąja prasme, būtinybė ir kultūra. [Iš leidinio]

ENThe main features of contemporary globalization according to the providences of theories of social organization are discussed. Exceptional attention is devoted to changes of the social world and to spread of the negative. The sociological analysis is focused on the critical construction of the social (and political) organization of the Lithuanian nation. It is expressed through a homologous chain of changes and deformations. Author, sustaining to epistemological constructionism, discusses the facilities and their discrepancy. The importance of national and supranational self-perception linkage, the necessity and culture of sociological thinking are accentuated as a constructive trajectory. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11772
Updated:
2018-12-17 11:10:23
Metrics:
Views: 14
Export: