Socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, įsivardinti profesinės veiklos ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, įsivardinti profesinės veiklos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of professional activities of social workers working with risk-families
In the Journal:
Socialinė sveikata. 2015, Nr. 1, p. 75-83
Keywords:
LT
Profesinė veikla; Socialinis darbuotojas; Socialinės rizikos šeima.
EN
Professional activities; Professional activity; Social risk family; Social worker.
Summary / Abstract:

LTRemiantis teorine analize pristatoma kaip svarbu kokiomis vertybinėmis nuostatomis vadovaujasi socialinis darbuotojas ir tai siejama su socialinių paslaugų teikimo sėkmingumu. Straipsnyje siekiama pristatyti socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, šių darbuotojų įvardintus profesinės veiklos ypatumus teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms. Tikslas – pristatyti socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, įsivardinamus profesinės veiklos ypatumus. Taikyti tyrimo metodai: literatūros šaltinių, Lietuvos Respublikos teisės aktų analizė, pusiau struktūruotas interviu, kokybinė turinio (content) analizė. Tyrimui pasirinkta 20 socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis Vilniaus miesto socialinės paramos centre, Pagalbos šeimai skyriuje. Empiriniu tyrimu atkleista, kad socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis, teikdami socialines paslaugas šioms šeimoms svarbiausius profesinės veiklos ypatumus sieja su įvairiapusiškomis žiniomis, lankymusi šeimos namuose, empatiškumu ir noru padėti kitam, svarba sukurti glaudų ryšį su šeima, konsultavimo, tarpininkavimo, organizavimo gebėjimas. [Iš leidinio]

ENThe activities of social workers working with risk families have specific features of this profession. Theoretical analysis revealed the importance of what values and attitudes guide a social worker, this is related to the provision of social services success and this can be described as one of the few social workers professional activities with families at risk characteristics. The question is what distinguishes the peculiarities of activities themselves social workers working with families at risk. The goal of the survey is to present peculiarities of professional activities social workers working with social risk families in providing social services to these families theoretical and empirical perspective. Applied survey methods: analysis of reference sources, legal acts of Republic of Lithuania; half-structured interview; content quality analysis. An interview using preliminary prepared questions was performed in July 2012 – March 2013. For research using 20 social workers who work with social risk families at the Family Support Division of Vilnius Social Support Centre. The empirical survey disclosed that social workers who work with social risk families the peculiarities of the most important activities relate to family visits, need for knowledge, and being close to the family. Interviewers answers reveal their values and attitudes of activities with families at risk, but no one social worker possession of values and does not mention the importance of dissemination. [From the publication]

ISSN:
2351-6062
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69510
Updated:
2019-07-02 13:00:59
Metrics:
Views: 98
Export: