Svarbus kiekvienas vaikas : (Lietuvos Respublikos vaikų iki 3 metų, globojamų valstybinėse institucijose, sveikatingumo ir globos būklė)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svarbus kiekvienas vaikas: (Lietuvos Respublikos vaikų iki 3 metų, globojamų valstybinėse institucijose, sveikatingumo ir globos būklė)
Alternative Title:
Every child is important: (state of wellness and care of children of the Republic of Lithuania under age 3, fostered in state institutions)
Editors:
  • Matulionis, Arvydas Virgilijus, redagavimas [edt]
  • Sviklas, Eduardas Kęstutis, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2005.
Pages:
80 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Tyrimo tikslai, uždaviniai ir metodika — Tyrimo tikslai ir uždaviniai — Tyrimo metodika — Pagrindinės tyrimo kryptys — Šalies demografinė situacija — Gimstamumas — Nesantuokiniai vaikai — Skyrybos — Socialinės rizikos šeimos — Vaikų globos sistema ir jos tendencijos Lietuvoje. Situacijos apžvalga remiantis atliktų tyrimų rezultatais — Stacionariosios ir bendruomeninės globos santykis — Globos šeimynose ir šeimose situacija: Šeimynos kaip vaikų globos institucija; Globa šeimose; Globėjų motyvacija ir paskatos imtis globoti vaiką — Kūdikių namai — Kūdikiai ir vaikai iki 3 metų valstybinėse globos institucijose — Vaikų įkurdinimas kūdikių namuose — Socialinės demografinės charakteristikos: Tėvų socialinės demografinės charakteristikos; Vaikų socialinės demografinės charakteristikos — Vaikų įkurdinimo kūdikių namuose dažnis — Amžius pirmojo įkurdinimo kūdikių namuose metu — Gyvenimo kūdikių namuose trukmė — Vaikų lankymas — Kūdikių ir vaikų sveikata — Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys sveikatos priežiūros paslaugas vaikams — Sveikatos priežiūros ir ugdymo paslaugos, teikiamos kūdikių globos įstaigose, bei jų materialinė bazė — Kūdikių ir vaikų iki 3 metų sveikatos būklė: Raidos koeficientas; Fizinė būklė; Sveikatos grupės; Sergamumas (ligotumas); Gydymas — Globa ir įvaikinimas — Globa — Įvaikinimas — Lietuvos gyventojų požiūris į tėvų globos netekusių vaikų įvaikinimą ir globą — Globos rūšys ir įvaikinimo perspektyvos — Sutrikusio vystymosi kūdikių namų socialiniai, ekonominiai ir finansiniai rodikliai — Vaikų skaičius — Įstaigų finansavimas — Įstaigų išlaidos — Personalas, dirbantis su vaikais — Kūdikių namų materialinė bazė — Literatūra — Summary.
Summary / Abstract:

LTKnygoje apžvelgiama kūdikių ir vaikų iki 3 metų, globojamų valstybinėse institucijose (apskričių sutrikusio vystimosi kūdikių namuose ir Panevėžio Algimanto Bandzos vaikių globos namuose) sveikatingumo, ugdymo bei globos būklė. Knyga parengta naudojantis 2004 m. atlikto sociologinio tyrimo rezultatais. Atliekant sociologinį tyrimą „Lietuvos Respublikos vaikų iki 3 metų, globojamų valstybinėse institucijose, sveikatingumo ir rūpybos būklė“ buvo išnagrinėtos kūdikių ir vaikų iki 3 metų, įkurdintų valstybinėse globos institucijose, socialinės demografinės charakteristikos, išsiaiškintos jų įkurdinimo priežastys, buvimo valstybinėse institucijose laikas, sveikatos būklė atvykus ir 2004 m. lapkričio 1 d. Buvo įvertinti valstybinėse institucijose globojamų kūdikių ir vaikų iki 3 metų sveikatos būklę lemiantys veiksniai, nustatyti galimi įkurdinimo ir išvykimo iš valstybinių institucijų per pastaruosius 3 metus variantai. Atlikta veiksnių, dėl kurių vaikai buvo įkurdinti valstybinėse įstaigose, analizė.

ENThe book gives a review of the state of wellness, education and care of infants and children under age 3 fostered in state institutions (county infants homes for infants with development disorders and Algimantas Bandza child care home in Panevėžys). The book is prepared using the results of the sociological survey accomplished in 2004. Sociological survey “State of Wellness and Care of Children of the Republic of Lithuania under age 3, Fostered in State Institutions" included the analysis of social demographic characteristics of infants and children under age 3, residing in state care institutions, the reasons of their placement, the duration of stay in state institutions, state of health upon arrival and on 1 November 2004. The factors determining the state of health of infants and children under age 3 fostered in state institutions were evaluated, and possible variants of placement and departure from the state institutions within the last 3 years were identified. The analysis was carried out with respect to the factors that caused placement of children in the state institutions.

ISBN:
9955531169
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1996
Updated:
2020-09-15 18:46:13
Metrics:
Views: 71
Export: