Daugiavaikių šeimų socialinių problemų analizė bendruomenės narių požiūriu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Daugiavaikių šeimų socialinių problemų analizė bendruomenės narių požiūriu
Alternative Title:
Analysis of the social problems experienced by large families from the standpoint of community members
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2012, Nr. 1 (26), p. 63-69, 70-77 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Daugiavaikė šeima; Socialinės problemos; Bendruomenės nariai.
EN
Large family; Social problems; Community members.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant daugiavaikių šeimų socialinės situacijos ypatumus buvo panaudota aprašomoji matematinė statistika (vidurkiai, procentiniai dažniai) ir neparametrinis Kruskal-Wallis kriterijus. Tyrimo duomenys rodo, kad šių šeimų socialinė situacija kebli ne tik dėl materialinių išteklių ribotumo (darbo, pajamų, būsto), bet ir dėl menkų edukacinių, laisvalaikio galimybių. Straipsnyje analizuojama daugiavaikių šeimų socialinė situacija, jos ypatumai dabartiniame socialiniame ekonominiame kontekste. Remiantis bendruomenės narių požiūriu, nagrinėjama šios grupės žmonių socialinė situacija, atskleidžiamas esamų problemų spektras, pateikiami jų ypatumai. [Iš leidinio]

ENIn analysing the experiences of the social situations of large families, descriptive mathematical statistics (means, percent age frequencies) and non-parametric Kruskal-Wallis criterion were used. Research data demonstrate that the social situation of these families is difficult not only because of limited material resources (work, income, accommodation) but also due to poor education and the lack of leisure possibilities. The article deals with the social situations of large families and their specifics in the current social-economical context. The social situation of this group of people is analysed, based on the community members’ attitude, the spectrum of existing problems is disclosed and their specifics are presented. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40909
Updated:
2018-12-17 13:18:21
Metrics:
Views: 36    Downloads: 20
Export: