Socialinės rizikos šeimų vaikų, lankančių dienos veiklos tarnybą, socialinių įgūdžių analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės rizikos šeimų vaikų, lankančių dienos veiklos tarnybą, socialinių įgūdžių analizė
Alternative Title:
Analysis of social skills‘ of social risk family children attending day care centre
In the Journal:
Profesinės studijos: teorija ir praktika [Professional studies: theory and practice]. 2013, Nr. 11, p. 124-133
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialiniai įgūdžiai; Socialinės rizikos šeima; Socialinės rizikos šeimos vaikas; Child from social risk family; Social risk family; Social skills.
Keywords:
LT
Socialinės rizikos šeima; Socialinės rizikos šeimos vaikas; Socialiniai įgūdžiai; Vaikai / Children.
EN
Social risk family; Social skills.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami vaikų, lankančių Dienos veiklos tarnybą, socialiniai įgūdžiai. Pabrėžiamas šeimos vaidmuo formuojant vaiko socialinius įgūdžius, apibūdinamos vaiko, augančio socialinės rizikos šeimoje, integracijos į visuomenę, rengimosi savarankiškam gyvenimui problemos. Siekiant užtikrinti socialinės rizikos šeimų vaikų gerovę, neužtenka aktyvinti visuomenės, teritorinių bendruomenių ir valstybės bendradarbiavimą. Šios pastangos turi būti grindžiamos gilesniu, išsamesniu reguliuojamo reiškinio sociologiniu išmanymu: reiškinio atskleidimu, jo apimtimi, sklaidos pasekmėmis ir realiomis jo valdymo galimybėmis bei jų plėtimu (Kondoraitė, 2006). Socialinių įgūdžių įvairovės bei jų formavimosi ypatumų analizė padės įsigilinti į problemas, suvokti, kurių vaikų socialinių įgūdžių ugdymui Dienos veiklos tarnyboje skirti daugiau dėmesio. Tyrimo objektas – socialinės rizikos šeimų vaikų, lankančių Dienos veiklos tarnybą, socialiniai įgūdžiai. Tyrimo tikslas – atlikti vaikų, lankančių Dienos veiklos tarnybą, socialinių įgūdžių analizę. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, kokybinis tyrimas, struktūruotas stebėjimas, paminėjimo dažnis, anketa. [Iš leidinio]

ENSocial risk families often lack conditions for proper physical or emotional development of children. Due to parents' neglect, children from social risk families have a lack of social skills, or even do not have them, but it is an important condition for person's social integration into society. While educating children in the day activities service, the minimum of children's social skills are formed. Creation of social skills in a positive direction is assumed to improve children's social functioning capabilities. It is important to know what types of social skills, while educating children in the day activities service, are to be paid more attention. It is important to find out what social skills are possessed less by the children, which will assist in organizing the appropriate service activities. The object of research is social skills of children from social risk families attending day activities service. The aim is to perform analysis if the social skills of the children attending the day activities service. This paper describes social risk families in contemporary society: the concept of social risk families is presented, problems of families at risk are disclosed. A variety of definitions of social skills is given, role of the social skills in child's socialization process is presented. Qualitative study performed using a structured observation, based on pre-defined categories method is presented. The study included 15 children aged 7–16 from social risk families, daily attending the daily activities service. The findings indicate that the children most lack self-awareness (emotional and social control (self)) skills and independent living skills. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45558
Updated:
2018-12-17 13:33:23
Metrics:
Views: 161    Downloads: 78
Export: