Studenčių, būsimųjų mokytojų, fizinės saviugdos edukacinis skatinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studenčių, būsimųjų mokytojų, fizinės saviugdos edukacinis skatinimas: disertacija
Alternative Title:
Stimulation of physical self-development for female student teachers
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
168 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTBūsimųjų mokytojų požiūris į kūno kultūrą ir jų gebėjimai gali įtakoti ateities kartų sveikatą, todėl iškyla problema, kaip rengiant mokytoją profesinei veiklai, modeliuoti fizinio ugdymo procesą, kad lavėtų ne tik jų fizinės galios, bet ir jie išmoktų ir savarankiškai veikti bei siektų fizinės saviugdos. Darbo tikslas - atsižvelgiant į studenčių, būsimųjų mokytojų, fizinės saviugdos patirtį ir jos edukacinio skatinimo galimybes, pagrįsti pedagogiškai tikslingą ir prasmingą fizinio ugdymosi technologiją. Anketų metodu buvo tiriamos teorinės prielaidos bei studenčių fizinės saviugdos patirtis ir organizuotas vienerių metų ugdomasis eksperimentas. Nustatyta, kad į aukštąją pedagoginę mokyklą pirmakursės įstoja, turėdamos suformuotą teigiamą požiūrį į kūno kultūrą, bet kūno kultūros reikšmė sveikatai joms yra tik „žinoma“ (deklaruojama), bet ne „tikroji“ (veiksminga) vertybė. Jos nepasirengusios fizinei saviugdai – silpnai suformuotas fizinės saviugdos poreikis ir tam reikalingi įgūdžiai. Studenčių fizinę saviugdą skatina pasitenkinimas kūno kultūros pratybomis, metodikos žinių apie fizinio tobulinimosi priemonių parinkimą ir fizinio krūvio reguliavimą teikimas, gilinimas ir plėtimas, fizinės būklės kontrolės ir savikontrolės sistemos įvaldymas. Plėtojant studenčių savarankiškumą ir kūrybinį aktyvumą, parankiausia – grupinė veikla. Eksperimentinė savarankiško mankštinimosi programą ženkliai pagerino studenčių fizinio parengtumo ir funkcinio pajėgumo rodiklius. [Iš leidinio]

ENFuture teachers’ attitude to physical education and their skills in this field can have an effect on the health of future generations. How should the physical education process be handled in order to develop the student teachers’ physical prowess and to encourage them to learn skills for independent maintenance of good physical condition? The object of this study was develop an educationally sound physical education plan, having regard to the physical education experience of female student teachers, and their potential to be educationally motivated. On the basis of a questionnaire survey, theoretical assumptions were formulated and a year long development experiment was organised. It was established that first year students enter the teacher training college with a positive attitude toward physical education, but the importance of this to their health is just something they “know” from being told, not a “real” value gained from experience. They are not prepared for further physical self-training: these needs, and the skills it requires, are poorly formed. Student teachers’ self-training can be encouraged by physical education classes, by learning about methods of choosing physical training procedures and the control of physical load, and by management of physical condition monitoring, including self-monitoring. Group activity was found to be the most convenient way of fostering students’ independence and creative activity. An experimental program of independent exercises significantly improved the student teachers’ physical preparedness and functional ability indicators.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10266
Updated:
2022-02-07 20:09:28
Metrics:
Views: 27
Export: