Būsimų kūno kultūros mokytojų fizinių ypatybių lavinimo įvairinimas aerobikos pratimais per gimnastikos pratybas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimų kūno kultūros mokytojų fizinių ypatybių lavinimo įvairinimas aerobikos pratimais per gimnastikos pratybas
Alternative Title:
Diversifying of physical characteristics training of future physical education teachers by aerobics exercises during gymnastic classes
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2007, Nr. 4 (50), p. 67-72
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – ištirti sudaryto aerobikos mokymo plano ir aerobikos pratimų kompleksų veiksmingumą būsimų kūno kultūros mokytojų fizinėms ypatybėms lavinti. Eksperimentas atliktas per gimnastikos pratybas (24 pratybos) su I kurso kūno kultūros specialybės studentais. Sudarytos dvi grupės (n=52). I grupę (E1) sudarė 26 studentai (8 moterys, 18 vyrų), II grupę (E2) – 26 studentai (7 moterys, 19 vyrų). E1 ir E2 grupių gimnastikos pratybų struktūra buvo vienoda. Skyrėsi tik pagrindinių paskaitų dalies, skirtos fizinėms ypatybėms lavinti, turinys. E1 grupės studentai 20 minučių fizines ypatybes lavino aerobikos pratimų kompleksais skambant muzikai. E2 grupės studentai – tiek pat fizines ypatybes lavino bendrojo fizinio lavinimo pratimais be muzikos. Abiejų grupių lavinamos fizinės ypatybės buvo tos pačios: greitumas, greitumo jėga, koordinaciniai gebėjimai, lankstumas, jėgos ištvermė. Tyrimo pradžioje ir pabaigoje I kurso studentai tirti anketinės apklausos metodu. Studentų fizinei parengčiai nustatyti eksperimento pradžioje ir pabaigoje naudoti moksliškai aprobuoti ir patikimi testai: sėstis ir gultis per 30 s (kartai), pasilenkimas pirmyn stovint ant suoliuko (cm), šuolis į tolį iš vietos (cm), trys kūlversčiai pirmyn (s), šuolis į tolį iš vietos: dešiniu, kairiu pečiu pirmyn, atbulomis (cm). Gauti tyrimo duomenys apskaičiuoti matematinės statistikos metodais.Atlikus pedagoginį eksperimentą nustatyta, kad studentų fizinės ypatybės panašiai lavėja taikant ir aerobikos pratimų kompleksus, ir bendruosius fizinio lavinimo pratimus. Statistiškai reikšmingai kito studentų koordinacinių gebėjimų rodikliai. Paaiškėjo, kad daugumai I kurso studentų (70%) aerobika patinka. Visiems (100%) E1 grupės studentams, kurie lavino fizines ypatybes aerobikos pratimais, patiko, kad pratybos vyko su muzika, o 89% E2 grupės studentų, kurie lavino fizines ypatybes bendrojo lavinimo pratimais, norėtų, kad pratybos vyktų su muzika. Po eksperimento pagerėjo ir studentų savo fizinės būklės vertinimas. Remiantis atliktais tyrimais galima teigti, kad įvairinant studentų fizinių ypatybių lavinimo procesą aerobiką įmanoma įtraukti į gimnastikos kursą jau nuo pirmojo semestro. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aerobikos pratimai; Fizinių ypatybių lavinimo įvairinimas; Gimnastikos pratybos; Studentai; Aerobics exercises; Diversification of physical characteristics training; Gymnastics classes; Students.

ENThe aim of the research was to explore the effectiveness of the prepared plan and exercises complex in teaching aerobics intended for training physical characteristics of future physical education teachers. Experiment was carried out during the gymnastics training exercise (24 classes) with 1st year physical education students. Two groups were composed: the first group (E1) comprised of 26 students (8 females and 18 males) and the second group (E2) was comprised of 26 students (7 females and 19 males). The structure of training classes for groups E1 and E2 was the same. Only the presented content in the main part of the lecture intended for training physical characteristics was different. […] After conducting pedagogical experiment it was determined that students' physical characteristics are developing similarly using not only aerobics exercises complex but also general physical training exercises. The students' coordination abilities significantly shifted in terms of statistics. […] All of the students from group E1, who trained their physical characteristics in aerobics, favoured the fact that the exercises were with music while 89% of students from group E2, who trained their physical characteristics in general physical training exercises, would like to have the exercises with music. In addition, after experiment the students' self-assessment of physical condition has also improved. According to research that was carried out it is possible to say that aerobics can be included into gymnastics course from the very 1st semester, in order to diversify the process of students' physical characteristics training. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35585
Updated:
2022-11-07 15:44:05
Metrics:
Views: 21
Export: