Socialinių veiksnių įtaka studentų gyvensenai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių veiksnių įtaka studentų gyvensenai
Alternative Title:
The Influence of social factors for student's lifestyle
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 83, p. 109-116
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama socialinių veiksnių įtaka studentų gyvensenai. Siekta nustatyti studentų gyvensenos ypatumus, socialinės gyvenamosios aplinkos pobūdį ir studentų fizinį aktyvumą, socialinių ekonominių veiksnių sąsajas su studentų gyvensena. Mūsų šalies akademinio jaunimo laisvalaikis, mokymosi ir gyvenimo sąlygos per pastaruosius 10-15 metų pasikeitė. Gali būti, kad keitėsi ir požiūris į savo sveikatą, nes socialiniai veiksniai ( socialinis mikroklimatas ir makroklimatas, kultūrinė aplinka) turi įtakos požiūriui į kūno kultūrą kaip į vieną iš priemonių sveikatai stiprinti. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the influence of social factors upon lifestyles of university students. The goal was to identify the peculiarities of students’ lifestyles, the character of social living environment and the physical activity of students, as well as links of socio-economic factors with students’ lifestyle. Leisure of our country’s academic youth, their learning and living conditions changed dramatically over the past 10-15 years. Opinions about health may have also changed because social factors (social microclimate and macroclimate, cultural environment) influence the views of physical activity as one of the ways to improve health.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7151
Updated:
2018-12-20 23:10:43
Metrics:
Views: 56    Downloads: 11
Export: