Naujovių dėstant kūno kultūros dalyką plėtotė kaip prielaida, skatinanti studentų fizinę saviugdą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujovių dėstant kūno kultūros dalyką plėtotė kaip prielaida, skatinanti studentų fizinę saviugdą
Alternative Title:
  • Development of application of innovations in the teaching of physical education as precondition for promotion of physical self-education of students
  • Development of innovations in PE teaching as a prerequisite that stimulates physical self-development of female students
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2005, Nr. 4, p. 51-58
Keywords:
LT
Alytus; Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – ištirti kūno kultūros dalyko dėstymo neuniversitetinėje aukštojoje mokykloje naujovių veiksmingumą skatinant studijuojančiųjų fizinę saviugdą. Eksperimentinės kūno kultūros programos naujovių esminiai momentai buvo šie: kūno kultūros pratybos orientuotos į patį ugdymo(si) procesą, o ne į galutinį rezultatą; teorinių žinių perteikimas siekiant sąmoningo kūno kultūros formų ir priemonių taikymo kasdieniame gyvenime priklausomai nuo interesų; naujų fizinio aktyvumo formų (lėkščiasvydis, joga, tempimo pratimai, savigynos elementai, judesio plastikos pratybos ir kt.) mokymas ir įgūdžių tobulinimas; savarankiškos užduotys skatinant fizinę saviugdą. Tyrime dalyvavo Alytaus kolegijos studentės – 66 I kurso ir 31 III kurso. Taikyti teorinės analizės ir apibendrinimo, anketinės apklausos, testavimo, statistinės duomenų analizės metodai. Tyrimo rezultatai parodė, jog įvairios naujovės kūno kultūros programose šalia tradicinių fizinio aktyvumo formų padeda išlaikyti studenčių teigiamą požiūrį į dėstomą kūno kultūros discipliną per visą mokymosi laikotarpį. Eksperimentinė kūno kultūros programa sudarė palankias sąlygas palankiau formuoti studenčių mokėjimus, įgūdžius ir metodines žinias – tiek klasikinių sporto šakų, tiek naujų fizinio aktyvumo formų. Nors aukščiausiais balais buvo vertinami tokie fizinės veiklos motyvai kaip noras gražiai atrodyti, gera savijauta ir sveikata, ligų profilaktika, malonumo potyris, tačiau kasdienėje veikloje jie vis dar realizuojami nepakankamai. Raktažodžiai: kolegija, fizinis aktyvumas, požiūris, motyvai, fizinė saviugda. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kolegijų studentai; Fizinis aktyvumas; Fizinė saviugda; Motyvai.

ENThe aim of the research is to explore the efficiency of innovations in the teaching of physical education in a college to promote physical self-education of students. Key moments of the experimental physical education programme were as follows: physical education exercises focused on the teaching and learning process, not the final result; conveyance of theory with the goal of conscious application of forms and means of physical education in daily life depending on interests; teaching of new forms of physical activity and improvement of skills; individual tasks of self-education to promote physical self-education. The research involved 66 first-year and 31 third-year female students of the Alytus College. Methods of theoretical analysis and summary, questionnaire, tests and statistical data analysis were applied. Results of the research showed that various innovations in programmes of physical education in addition to traditional forms of physical activity helped ensure a positive attitude of students towards the subject throughout the duration of teaching. The experimental programme of physical education facilitated more favourable formation of students’ capacities, skills and methodical knowledge in classical branches of sports and new forms of physical activity. Although motives of physical activity such as willingness to look good, good feelings and health, prevention of diseases and pleasure were given the highest grades, they are not implemented to the sufficient degree in daily activities.

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4390
Updated:
2022-11-07 15:43:30
Metrics:
Views: 33
Export: