Įvairių edukacinių veiksnių įtaka VII-VIII klasių mergaičių nuomonei apie kūno kultūros pamokas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įvairių edukacinių veiksnių įtaka VII-VIII klasių mergaičių nuomonei apie kūno kultūros pamokas
Alternative Title:
  • Influence of various educational factors on the opinion of girls of the 7-8th form on the lessons of physical education
  • Impact of different educational factors on 7th-8th form schoolgirl attitudes towards PE classes
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2005, Nr. 4, p. 64-69
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - ištirti edukacinių veiksnių (individualus ruošimasis, savarankiškas darbas mažomis grupėmis, savarankiškas dalies pamokos vedimas, muzikos parinkimas, pratimų atlikimas su muzika), taikytų per kūno kultūros pamokas, poveikį 7-8 klasių mergaičių nuomonei apie kūno kultūros pamokas ir pratimus. Tyrimas atliktas per 2002/2003 m.m., tirtos 7-8 klasių mergaitės. Sudarytos dvi eksperimentinės grupės: E1 - 7-8 klasių 43 mergaitės, šios grupės paauglių fizinės ypatybės per kūno kultūros pamokas buvo lavinamos pratimais, atliekamais su muzika, naudojant savarankiško darbo elementus; E2 - 7-8 klasių 39 mergaitės, šios grupės paauglių fizinės ypatybės buvo lavinamos įprastais pratimais be muzikos, ugdymo procesas valdomas mokytojo. Skyrėsi grupių kūno kultūros pamokos ugdomojo proceso valdymas ir fizinių ypatybių lavinimo priemonės. Tyrimas parodė, kad mūsų pasirinkti edukaciniai veiksniai (individualus ruošimasis, savarankiškas darbas mažomis grupėmis, savarankiškas dalies pamokos vedimas, muzikos parinkimas, pratimų atlikimas su muzika), taikyti per EI grupės mokinių kūno kultūros pamokas, pakeitė teigiamai jų bendrą nuomonę apie kūno kultūros pamokas. Taikydami ugdomajame procese išspardytus edukacinius veiksnius įrodėme, kad savarankiškas mokinių darbas per kūno kultūros pamokas yra vienas iš svarbiausių būdų ne tik pamokų kokybei gerinti, bet ir galimybė išmokyti bei įtvirtinti poreikį savarankiškai veikti per pamoką: didinti fizinį aktyvumą, gerinti sveikatą. Todėl per pamokas, atsižvelgiant į amžių, lytį ir kūno kultūros programą, reikėtų teikti daugiau savarankiško darbo metodikos žinių, ugdyti atitinkamus mokėjimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kūno kultūros pamoka; Edukaciniai veiksniai; Paauglės; Sports class; Educational factors; Adolescent girls.

ENThe aim of the survey was to study the impact of educational factors (individual preparation, independent work in small groups, independent teaching of a part of the lesson, selection of music, doing exercises with music) applied in lessons of physical education on the opinion of girls of the 7-8th form on the lessons of physical education and exercises. The survey was conducted in 2002/2003 and girls of the 7-8th form were surveyed. Two experimental groups were set up: E1 – 43 girls of the 7-8th form, physical qualities of this group members were developed in lessons of physical education through doing exercises with music and applying elements of independent work; E2 – 39 girls of the 7-8th form, physical qualities of this group members were developed through usual exercises without music and the development process was managed by a teacher. The survey showed that the selected educational factors (individual preparation, independent work in small groups, independent teaching of a part of the lesson, selection of music, doing exercises with music) applied in lessons of physical education of the EI group positevly influenced their general opinion on lessons of physical education. The survey proved that pupils’ independent work in lessons of physical education is one of the basic ways not only for improving the quality of lessons but also for teaching and solidify the need to act independently in a lesson – increase physical activity and improve health. With this in mind, more knowledge on the methodology of independent work should be provided in lessons.

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8731
Updated:
2022-11-07 15:43:31
Metrics:
Views: 25
Export: