Aerobikos veiksmingumas fiziniu, psichologiniu bei socialiniu aspektais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aerobikos veiksmingumas fiziniu, psichologiniu bei socialiniu aspektais
Alternative Title:
Aerobics Efficiency in Physical, Psychological and Social Aspects
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 55, p. 95-100
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami tyrimo, kurį atliekant buvo siekiama nustatyt aerobikos kaip laisvai pasirenkamojo dalyko veiksmingumą aukštesniųjų kursų studenčių, būsimųjų mokytojų, fizinei ir psichinei sveikatai, jų fizinio aktyvumo motyvacijai stiprinti, duomenys. Nustatyta, kad aerobika ne tik gerina studenčių fizinį parengtumą, teigiamai veikia jų nuotaiką ir savijautą, bet ir tobulina profesinius- motorinius ir bendruosius- gebėjimus: gerėja judėjimo įgūdžiai, judesių koordinacija, atsiranda nauji fizinio aktyvumo motyvai- noras išmokti vadovauti aerobikos pratyboms. Merginos aerobiką labiausiai vertina kaip sveikatinimo, fizinio parengtumo ir figūros formavimo priemonę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aerobika; Fizinis pasirengimas; Asmenybės tobulėjimas; Sveikata; Fizinio aktyvumo motyvacija; Aerobics; Physical training; Development of personality; Health; Motives for physical activity.

ENThe article analyzes study data aiming to find out the efficiency of aerobics as an optional subject for physical and mental health of senior year students (the future teachers), and for strengthening their physical activity motivation. It was determined that aerobics both improves student physical qualifications, has a positive effect on their mood and wellbeing, and moreover, it improves motor and general professional capacities: movement skills improve, as well as movement coordination, generates a new physical activity motivation, namely the desire to learn aerobics training. The girls mostly appreciate aerobics as a means of health improvement, physical development and figure shaping.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8563
Updated:
2018-12-17 10:50:46
Metrics:
Views: 22    Downloads: 9
Export: