Attitude of the future teachers to their body and weight control

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Attitude of the future teachers to their body and weight control
In the Book:
Qualität von Bildung und Kultur : Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. P. 409-423. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 17)
Keywords:
LT
KMI; Kūnas; Kūno ir svorio kontrolė; Mokytojas; Svoris; Įvaizdis.
EN
BMI; Body; Body and weight control; Image; Teacher; Weight.
Summary / Abstract:

LTPožiūris į savo kūną žymiai įtakoja sėkmingą asmens psichosocialinį funkcionavimą ir gyvenimo kokybę. Kadangi pedagogai turi didelį poveikį mokinio asmenybei, yra svarbu analizuoti pedagogų požiūrį į savo kūną ir kūno svorio kontrolę, siekti, kad pačių pedagogų požiūris į savo kūną būtų objektyvus. Siekiant įvertinti būsimųjų pedagogų požiūrį į savo kūną ir svorio kontrolę, atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 218 Vilniaus pedagoginio universiteto studenčių, besimokančių 1-4 kursuose. Gautų rezultatų analizė atskleidė, kad daugiau nei pusė studenčių savo kūno svorį laiko normaliu, ketvirtis tyrime dalyvavusių merginų nenaudoja jokių priemonių kūno svorio mažinimui. Dešimtadalis respondenčių nurodė, kad nuolat naudoja kokias nors priemones kūno svorio mažinimui. Nors dažniausiai yra ribojamas maistas, bet būsimosios kūno kultūros mokytojos nurodo aktyviau sportuojančios. Trečdalis tyrime dalyvavusių studenčių mano, kad fizinis patrauklumas priklauso nuo kūno svorio, jos bijo priaugti svorio. Ketvirtadalis būsimų kūno kultūros mokytojų pirmą kartą laikėsi dietos 9 metų, kitų specialybių studentės pirmą kartą laikėsi dietos 14 metų amžiaus. 59 proc. visų tyrime dalyvavusių studenčių galvoja, kad jų figūra yra normali ir kad jų išvaizda tokia pat, kaip ir kitų. Studenčių idealus kūno vaizdas reikšmingai skiriasi nuo dabartinių fizinių rodiklių: kūno kultūros specialybės studentės norėtų būti aukštesnės ir turėti didesnį kūno svorį, lyginant su kitų specialybių studenčių pageidaujamais ūgio ir svorio rodikliais.

ENAttitude towards one’s body has a significant impact on the psychosocial functioning and quality life of a person. Whereas, teachers have a huge impact on pupils’ personalities, it is important to analyse teachers’ attitudes towards their body and body weight control, and ensure that their attitude towards their body is objective. Seeking to evaluate the attitude of future teachers towards their bodies and weight control, a study evolving 218 1-4 year students of Vilnius Pedagogical University was performed. The analysis of the obtained results has revealed that more than half of female students believe they have normal body weight, and one quarter of the female girls participating in the study do not use any measures aimed at reducing their body weight. One tenth of the respondents indicated that they constantly apply certain measure aimed at decreasing their body weight. Although the most common measure is aimed at decreasing the amount of food consumed, future teachers of physical culture indicated that they constantly go in for sports. One third of female students participating in the research believe that physical attractiveness depends on the body weight, and they are afraid of gaining weight. One forth of the future teachers of physical culture participating in the study first tried a diet when 9 years old, whereas students of other specialities first tried a diet when 14 years old. 54% of all students participating in the study believe that they have a normal body. The ideal body the participant students see significantly differs from the current physical indicators: students of the physical culture would like to be higher and have higher body mass in comparison with ideal height and weight inicators expressed by students of other specialities.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23933
Updated:
2016-09-23 15:25:06
Metrics:
Views: 6
Export: