Silpniausiai išlavintų fizinių ypatybių ugdymas taikant fizinę saviugdą skatinančius metodus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Silpniausiai išlavintų fizinių ypatybių ugdymas taikant fizinę saviugdą skatinančius metodus
Alternative Title:
Training of the least developed physical components through the methods promoting physical self-training
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2008, Nr. 2 (52), p. 38-43
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – nustatyti devintokių fizinio pajėgumo kaitą ugdant silpniausiai išlavintas fizines ypatybes ir skatinant fizinę saviugdą. Tiriamąją imtį sudarė 16 eksperimentinės ir 16 kontrolinės grupės Kauno N vidurinės mokyklos devintų klasių merginų (n=32), reguliariai lankančių kūno kultūros pamokas. Eksperimentinės ir kontrolinės grupės imtys buvo sudarytos atsitiktinės atrankos būdu. Abi grupės turėjo po dvi savaitines kūno kultūros pamokas, vedamas pagal Lietuvos bendrąsias kūno kultūros programas. Su jomis dirbo tas pats kvalifikuotas kūno kultūros pedagogas. Antropometriniai matavimai (ūgis, svoris, liemens ir klubų apimtys) atlikti standartine metodika, apskaičiuotas kūno masės indeksas, liemens ir klubų apimčių santykis. Fizinis pajėgumas testuotas pagal Eurofito programos reikalavimus. Gauti rezultatai buvo vertinami pagal Lietuvos moksleivių Eurofito orientacines vertinimo skales. Per kūno kultūros pamokas buvo ugdomas eksperimentinės grupės merginų sąmoningumas kūno kultūros srityje, skatinama fizinė saviugda. Tuo tikslu merginos buvo išmokytos apskaičiuoti savo kūno masės indeksą (KMI) ir jį įvertinti, joms buvo vestos 4 teorinės pamokos apie kūno kultūros ir sveikatos sąsajas, apie jėgos svarbą ir jos ugdymo metodiką, raumenų tempimo ir savarankiško mankštinimosi metodiką, fizinio krūvio planavimą, mokoma vertinti savo fizinę būklę pagal Lietuvos moksleivių Eurofito orientacines vertinimo skales.Per kūno kultūros pamokas buvo skiriama labai daug dėmesio raumenų tempimo pratimams, ypač taisyklingam jų atlikimui ir savikontrolei. Kiekvienoje pamokoje 10-15 min. buvo skiriama kojų staigiajai jėgai, rankų ir pilvo raumenų jėgos ištvermei ugdyti. Kontrolinės grupės merginoms kūno kultūros programa nebuvo modifikuota, jos dirbo pagal mokyklos kūno kultūros programą, sudarytą remiantis Lietuvos bendrosiomis kūno kultūros programomis. Tyrimo rezultatai parodė, kad devintokių fizinis išsivystymas atitinka Lietuvos bendraamžių vidutinį lygį. Tiriamųjų fizinis pajėgumas pakankamas, bet nedarnus. Silpniausiai išlavinta tiriamųjų kojų staigioji jėga bei rankų ir pečių lanko jėgos ištvermė: rodiklių vertinimas svyravo nuo 4 iki 6 balų. Fizinės saviugdos skatinimo ir silpniausiai išlavintų fizinių ypatybių ugdymo programa turėjo teigiamą įtaką merginų fizinio pajėgumo kaitai: labai pagerėjo (p<0,05) eksperimentinės grupės merginų kojų staigioji jėga ir lankstumas, kiti fizinio pajėgumo rodikliai turėjo gerėjimo tendenciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antropometriniai matavimai; Devintų klasių mokinės; Fizinis pajėgumas; Fizinė saviugda; Fizinės ypatybės; Anthropometric; Anthropometric measurements; Measurements; Ninth grade students; Physical components; Physical fitness; Physical self- training, physical fitness; Physical selftraining.

ENThe aim of the research was to determine dynamics of the ninth grade students' physical fitness via the development of weakest physical features and encouraging physical self-training. Anthropometrical measurements were performed, including body mass index (BMI). The Eurofit tests were used for the assessment of students' physical fitness. The scope of the research included one experimental and one control groups, each consisting of 16 female subjects. The groups were formed by random selection. Each group had two weekly physical education (PE) lessons carried out according to the Lithuanian general physical education curriculum. PE lessons included training of students' awareness about PE and promotion of self-training. The subjects were taught to calculate and evaluate their body mass index (BMI). They had four theoretical lessons on the interrelation between physical education and health, the importance of force training and methods how to train it, methods of muscle stretching and personal exercise, and physical load planning. The subjects were also taught to assess their physical fitness according to the national Eurofit reference scales. […] The statistical significance was evaluated according to Student's t test and the level of reliability p. It can be concluded that the programme on physical self-training promotion and training of the least developed physical components has a positive impact on the change of physical fitness: explosive leg strength and suppleness in the experimental group increased significantly and other physical parameters had the predisposition to increase. […]. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35402
Updated:
2022-11-07 15:43:59
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: