Inovacijos dėstant kūno kultūros dalyką neuniversitetinio lygmens aukštojoje mokykloje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inovacijos dėstant kūno kultūros dalyką neuniversitetinio lygmens aukštojoje mokykloje
Alternative Title:
Innovations in psysical education at non-university level higher school
In the Journal:
Kultūra - Ugdymas - Visuomenė. 2005, Nr. 1, p. 388-392
Keywords:
LT
Fizinio aktyvumo formos; Fizinis aktyvumas; Fizinis ugdymas, aukštoji mokykla, studijų kokybė; Inovacijos; Inovacijos dėstant kūno kultūrą; Saviugda; Ugdymas.
EN
Education; Forms of physical activities; Higher school; Innovations; Innovations in Psysical Education; Physical activities; Physical education; Quality of studies; Self-creation; Self-development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas inovacijų dėstant kūno kultūros dalyką neuniversitetinio lygmens aukštojoje mokykloje – Alytaus kolegijoje – efektyvumas skatinant studijuojančiųjų fizinę saviugdą. Eksperimentinės kūno kultūros programos inovacijų esminiai momentai buvo šie: kūno kultūros pratybos orientuotos į patį ugdymo(si) procesą, o ne į galutinį rezultatą; teorinių kūno kultūros ir sveikos gyvensenos žinių perteikimas siekiant sąmoningo kūno kultūros formų ir priemonių taikymo kasdieniame gyvenime priklausomai nuo interesų; naujų fizinio aktyvumo formų mokymas ir įgūdžių tobulinimas; savarankiškos užduotys skatinant fizinę saviugdą. Tyrime dalyvavo 66 I kurso ir 31 III kurso Alytaus kolegijos studentės. Taikyti teorinės analizės ir apibendrinimo, anketinės apklausos, testavimo, statistinės duomenų analizės metodai. Tyrimo rezultatai parodė, jog inovacijos kūno kultūros programose šalia tradicinių fizinio aktyvumo formų padeda išlaikyti studenčių teigiamą požiūrį į dėstomą kūno kultūros discipliną per visą mokymosi laikotarpį. Eksperimentinė kūno kultūros programa sudarė palankias prielaidas efektyviau formuoti studenčių mokėjimus, įgūdžius bei metodines žinias klasikinėse sporto šakose (tinklinis, aerobika, plaukimas ir badmintonas) bei taikant naujas fizinio aktyvumo formas (liekninantis kvėpavimas, tempimas). Nors aukščiausiais balais buvo vertinami tokie fizinės veiklos motyvai, kaip noras gražiai atrodyti, gera savijauta ir sveikata, ligų profilaktika, malonumo potyris, tačiau kasdienėje veikloje jie tarp studenčių vis dar realizuojami nepakankamai. [Iš leidinio]

ENCreation of colleges is a phenomenon in the education al system of Lithuania. These education al institutions have joined the net of higher school on the basis of equal rights. Great attention is paid to development of academic subjects and quality of studies here. The subject of physical education is also included in the process of innovation. Naturally, the problem of modifying the subject teaching arises. In the process of preparation a specialist for professional (business) carrier it is very important to develop students' inborn and acquired physical and psychical powers and their independent activities. Students should make positive decisions; actively participate in the process of self-creation to strive for physical self-development. The goal of this work was to analyse efficiency of innovations in the subject of physical education, fostering female students' physical self-development. Theoretically healthy 66 first year and 31 third year students participated in the survey. The results of the survey: introduction of new forms of physical activities besides the traditional ones in the subject of physical education at Alytus College helps to keep female students' positive attitude towards this subject. Wide range of forms in physical education attracts students. The third year female students have better skills and methodic knowledge, than their younger colleagues.The highest evaluation is given to such motives of physical training as good-looking, feeling well and good health, feeling of pleasure. This brings to the conclusion that implementation of innovations into the programmes of the subject of physical education has influence on the positive attitude of female students towards the subject and formation of the physical self-development. Search for innovations and their implementation in practice are positive features in striving for daily physical education of student. Different reforms and innovations should help to create the best possible conditions for all-round self-development of young people. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36147
Updated:
2017-04-04 22:57:13
Metrics:
Views: 11
Export: