Junior schoolchildren physical education needs

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Junior schoolchildren physical education needs
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami jaunesniojo amžiaus moksleivių fizinio lavinimo poreikiai Klaipėdos mieste. Noras tobulėti ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai padeda atrasti savo vietą visuomenėje. Socialinio gyvenimo sąlygos daro įtaką treniravimuisi. Norint savarankiškai atlikti fizinius pratimus reikia tam tikrų sąlygų. Tyrimo tikslas yra išanalizuoti jaunesniojo amžiaus moksleivių fizinio lavinimo poreikius siekiant pagerinti treniravimosi galimybes ir palaikyti sveikatą. Tyrimo metodas buvo anketinė apklausa. Anketą sudarė 6 klausimai su pasirenkamais atsakymais. Tyrimas buvo atliekamas Klaipėdos pradinėse mokyklose 2004 m. Buvo išdalinta 100 anketų su instrukcijomis, kaip jas pildyti. Anketas grąžino 62 respondentai, 25 berniukai ir 37 mergaitės. Tyrimas atskleidė, kad sporto infrastruktūra Klaipėdos mieste netenkina jaunesniojo amžiaus vaikų poreikių. Nustatyta, kad 58,1 proc. respondentų trūksta baseinų, 41,9 proc. - žiemą trūksta čiuožyklų, 29 proc. respondentų rūpinasi, kad trūksta vietų riedutininkams, 25,8 proc. norėtų daugiau dviračių takų. 51,6 proc. vaikų moka plaukti, tad svarbu, kad jie galėtų lankyti baseinus, o kiti -turėtų, kur mokytis plaukti. 62,9 proc. respondentų nurodė, kad švara jiems yra labai svarbi, 57,8 pabrėžė kainos svarbą, o 46,8 -trenerio kvalifikaciją. Straipsnyje aptariami ir kiti su savarankišku treniravimusi susiję vaikų poreikiai. Nustatyta, kad lyginant su kitomis sporto šakomis, plaukimas užima pirmą vietą vaikų pasirinkimuose.Reikšminiai žodžiai: Fizinis lavinimas; Vaikų fizinio ugdymo poreikiai; Fizinio lavinimo sąlygos Klaipėdoje; Physical training; Children needs for physical education; Conditions for physical education in Klaipėda.

ENThe article analyzes the physical education needs of junior schoolchildren in Klaipėda city. Willingness to improve not only spiritually but also physically helps to find one's place in the society. Conditions of social life make an impact on self-education. Certain conditions are required in order to make physical exercises on your own. The purpose of our research is to analyze junior schoolchildren's needs for physical education in order to improve self-education opportunities and sustain health. The object of the research is the physical education needs of junior schoolchildren in Klaipėda city. The survey was carried out using the questionnaire. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3994
Updated:
2018-12-17 11:38:26
Metrics:
Views: 19
Export: