Konstitucinė justicija ir demokratija : keletas sąveikos problemų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinė justicija ir demokratija: keletas sąveikos problemų
Alternative Title:
Constitutional justice and democracy: some problems of interaction
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 64 (56), p. 74-83
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Politinė ideologija / Political ideology; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Konstitucinio Teismo veiklos įtaka demokratinei valdymo sistemai. Tai ypač aktualu visuomenėms, neturinčioms demokratinės bendrų reikalų tvarkymo tradicijos. Šiandien pripažįstama, kad konstitucinė justicija yra esminis konstitucinės demokratijos institutas, kad valdžios veiksmai turi būti kontroliuojami konstitucijos, svarbiausio pilietinės tautos gyvenimo akto, požiūriu. Konstitucinio teismo veiklos vertintojai Lietuvoje ginčijasi: kokią laisvę Konstitucinis Teismas turi interpretuodamas Konstitucijos tekstą, ar Konstitucinio teismo teisėjai savo jurisprudencijos suformuluota konstitucine doktrina nepakeičia tautos aprobuotos Konstitucijos? Tiesioginis Konstitucijos taikymas neatsiejamas nuo Konstitucijos interpretacijos. Interpretacija visados yra kūrybiškos, o ne mechaninės veiklos rezultatas. „Jurisprudencinės konstitucijos“ susiformavimas atspindi konstitucinės praktikos brandumą, konstitucionalizmo, konstitucinės demokratijos būtino elemento, įsitvirtinimą ir stiprėjimą valstybiškai organizuotos visuomenės gyvenime. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konstitucinis Teismas (Lietuva); Konstitucinė justicija; Konstitucinė demokratija; Konstitucijos interpretacija.

ENThe article analyses the impact of the Constitutional Court’s work on the system of democratic governance. This issue is particularly important in societies that do not have a long democratic tradition of managing common affairs. It is widely recognised today that constitutional justice is one of the basic institutes of constitutional democracy and that all government actions must be subordinate to the constitution – the main document in the life of a civic nation. Scholars researching the Constitutional Court in Lithuania are debating the extent of the Constitutional Court’s freedom in interpreting the text of the Constitution and whether the judges of the Constitutional Court are not changing the Constitutions approved by the nation by means of the constitutional doctrine formulated in their jurisprudence. The direct application of the Constitution is inseparable from its interpretation. An interpretation is always an outcome of creative, rather than mechanical, work. The formation of the “jurisprudential constitution” reflect the maturity of the constitutional practice, as well as the establishment and the strengthening of constitutionalism – a necessary element of constitutional democracies – in the institutionally organised life of the society.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/938
Updated:
2018-12-17 11:33:11
Metrics:
Views: 37    Downloads: 6
Export: