Kai kurie konstitucinės prigimtinės teisės interpretavimo aspektai vadovaujantis Tomistine koncepcija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie konstitucinės prigimtinės teisės interpretavimo aspektai vadovaujantis Tomistine koncepcija
Alternative Title:
Some aspects of interpreting constitutional natural law: Thomistic perspective
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 9 (111), p. 116-124
Keywords:
LT
Konstitucija; Tomistinės interpretacijos; Pozityvioji teisė.
EN
The Constitution; Thomistic interpretation; Positive law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama jurisprudencinė konstitucinės prigimtinės teisės samprata, pateikiama Tomo Akviniečio prigimtinės teisės teorijos ir kai kurių jos šiuolaikinių interpretacijų genezės teorinė analizė, ypač atkreipiant dėmesį į su tuo susijusią žmogaus prigimties sampratą Tomo Akviniečio prigimtinės teisės interpretacijose. Tai yra būtina, kadangi tomistinės prigimtinės teisės šaltinis yra žmogaus prigimtis. Todėl straipsnyje nagrinėjama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, Tomo Akviniečio įstatymų hierarchijos koncepcija, žmogaus prigimties ypatumai, prigimtinės teisės kilmė ir jos objektas. Straipsnyje nėra vadovaujamasi žymiausių anglų ir amerikiečių prigimtinio įstatymo specialistų (J. Finnis, A. MacIntyre ir kt.) veikalais, dėmesio centre -- vokiškai kalbančių valstybių mokslininkų darbai. Nurodomi Lietuvoje mažiau žinomi tomistinės prigimtinės teisės sampratos tyrimai, išryškinamas visuotinis temos aktualumas. Prigimtinės teisės reiškimosi formos konstitucinėje jurisprudencijoje analizuojamos tik žmogaus prigimties aspektu. Straipsnio dėstomąją dalį sudaro keturi skyriai, kuriuose atliekama teorinė tiriamojo objekto analizė. Pirmajame skyriuje dėmesys sutelkiamas ties praktine konstitucinės prigimtinės teisės pagrindimo problematika Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Antrajame ir trečiajame skyriuose logiška seka analizuojami žmogaus prigimties reikšmės tomistinėje prigimtinėje teisėje klausimai ir pagrindžiama egzistencinių tikslų samprata. Ketvirtajame skyriuje vėl kalbama apie praktinę prigimtinę teisę -- jos galiojimo erdvę pozityviojoje teisėje. [Iš leidinio]

ENThe article examines the jurisprudence concept of constitutional natural law and presents the analysis of the theory of natural law by St. Thomas Aquinas and the genesis of its certain modern interpretation, drawing a special attention to the related concept of the human nature in the interpretations of the natural law by St. Thomas Aquinas, which is necessary since the source of the Thomist natural law is human nature. Therefore the article examines the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, the concept of hierarchy of laws by St. Thomas Aquinas, the peculiarities of human nature, the origins and the object of natural law. The article is not based by the studies of the most well-known English and American specialists of natural law (J. Finnis, A. MacIntyre, etc.), the attention is rather drawn to the studies by scientists from German speaking countries. Studies of the concept of the Thomist natural law, less known in Lithuania are specified and the universal relevance of the subject is highlighted. The shapes of manifestation of natural law in constitutional jurisprudence are analyzed only in the aspect of human nature. The main body of the article consists of four parts, which provide the theoretical analysis of the subject in question. The first part draws the attention towards the practical problems of substantiation of the constitutional natural law in the jurisprudence of the Constitutional Court. The second and third chapters, in logical sequence, analyze the issues of the significance of human nature in the Thomist natural law and substantiate the concept of existential objectives. The fourth part returns to the practical natural law, i. e. its space in the positive law.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14219
Updated:
2018-12-20 23:16:35
Metrics:
Views: 5
Export: