Teisinis saugumas – efektyvumo indikatorius organizacijos personalo valdyme

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinis saugumas – efektyvumo indikatorius organizacijos personalo valdyme
Alternative Title:
Legal security – the indicator of effectiveness of human resources management in organization
In the Journal:
Societal innovations for global growth. 2012, No. 1 (1), p. 79-92
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas kiekvienoje organizacijoje vyraujantis teisinis saugumas. Teisinio saugumo sąvoka tampa pastebimai svarbi tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus organizacijose, nes šio principo sukeliamas efektas turi didelę reikšmę ne tik valstybės, bet ir organizacijos (ar personalo) valdymui. Literatūroje teisinio saugumo įtakos efektyviai vadybai ši problematika nebuvo analizuota, todėl ši tema yra visiškai nauja. Dalis teisės krypties mokslininkų yra apžvelgę tik paties teisinio saugumo principo sąvoką, turinį, tačiau vadybos aspektu ši doktrina nebuvo plėtota ir analizuota mokslininkų ar praktikų darbuose. Nors teisinis saugumas yra neatsiejamas nuo teisinės valstybės principo, tačiau nereikėtų pamiršti, kad teisinėje valstybėje egzistuoja daug smulkesnių jos darinių (t.y. viešo ir privataus sektoriaus organizacijų). Pastariesiems įtaką daro teisinio saugumo kuriama vidinė organizacijos vertė, kurios dėka gali būti padidinamas organizacijos (ar personalo valdymo) efektyvumas. Vis dėlto teisinio saugumo principo (jo elementų) diegimas yra sudėtingas, ilgai trunkantis procesas, apimantis daug vadybinių procesų. Straipsnyje analizuojamos vadybos teorijos per organizacijos galimybių prizmę pasinaudoti teisinio saugumo principu ne tik užtikrinant teisinio reguliavimo tikrumą bei stabilumą organizacijose (taip apsaugant pačių darbuotojų teises, gerbiant jų teisėtus interesus ir lūkesčius), bet ir gauti kitą naudą, t.y. didinti pačios organizacijos efektyvumą. Stiprėjant konkurencijai tarp viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų, šis principas tampa vis labiau reikšmingas kuriant didesnę organizacijos vertę. Straipsnyje pateikiamos rekomendacijos, padės suvokti teisinio saugumo svarbą, bei leis organizacijų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims kitaip pažvelgti į šio principo taikymą vadyboje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo snatykiai; Efektyvumas; Organizacijos valdymas; Teisinis saugumas; Teisinis tikrumas; Effectiveness; Labour relations; Legal Security; Organization Management.

ENArticle presents the concept of legal security predominant in every organization. The legal security is important in both the public and private sector organizations, as it affects not only state governance but also the organization (or personnel) management. Legal security concept often distinguish between two levels: law security as a separate component of the system, and security of human (employee) rights ensured by legal means. The author notes, although the legal security is concurrent with the principle of legal state, it is worth to consider smaller formations of legal state (i.e. public and private sector organizations), which are influenced by an internal value of the organization and can be used to increase effectiveness of organization (or management of human resources). The implementation of the legal security (or its elements) is sophisticated and time-consuming process that involves a lot of management processes. The research takes on management theories (concepts) considering the opportunities for organizations to use the legal security to ensure the certainty and stability of the legal regulations in the organization (thus protecting the rights of employers out of respect for their legitimate interests and expectations), and to increase the efficiency of organization. The author presents findings and recommendations, which will both help to understand the importance of legal security and enable organizations’ managers or other responsible persons to look to the implementation of this principle from the management point of view. [From the publication]

ISSN:
2335-2450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44511
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 69    Downloads: 14
Export: