Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. T. 1

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
  • Čekų kalba / Czech
Title:
Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. T. 1
Alternative Title:
Lituanistische Erbe August Schleichers
Editors:
  • Лемешкин, Илья, redagavimas, sudarymas, įžanga [edt, com, aui]
  • Zabarskaitė, Jolanta, redagavimas, sudarymas, įžanga [edt, com, aui]
  • Sabaliauskas, Algirdas, redagavimas, įžanga [edt, aui]
  • Eckert, Rainer, redagavimas, įžanga [edt, aui]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008.
Pages:
918 p
Series:
Lituanistinis kalbotyros paveldas
Notes:
Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
Kalbotyra / Linguistics; Kalbų giminystė / Related languages.
Reviews:
Recenzija leidinyje Lietuvių kalba. 2009, 3
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikta „Gramatika“ ir gausi, nauja, nepaprastai įdomi archyvinė medžiaga, susijusi su Augusto Schleicherio lituanistine veikla, jo asmenybės bruožais ir gyvenimo peripetijomis, to meto mokslinio gyvenimo kontekstu. Kai kurie publikuojami laiškai yra prisodrinti naujų lietuvių kalbos ir tautosakos duomenų, kurie gali būti panaudoti kalbos istorijos bei dialektologijos tyrimams. Publikuojamos originalios faksimilės. Spausdinamas programinis Algirdo Sabaliausko straipsnis apie Augustą Schleicherį, kupina atradimų ir naujų faktų Iljos Lemeškino studija, Rainerio Eckerto surinkta faktografija apie užsienio kalbininkų ryšius su Lietuva. Moksliniai straipsniai apie Schleicherio gyvenimą ir mokslinę veiklą publikuojami lietuvių ir vokiečių kalbomis. Archyvinė medžiaga - vokiečių, čekų, lietuvių kalbomis.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalbotyra; Lietuvių kalbos gramatika; Lyginamoji lietuvių kalbotyra; Lituanika; Lithuanian linguistics; Lithuanian gramar; Lituanian comparative linguistics; Lituanica.

ENThe book contains the “Grammar” and rich, new, extremely interesting archival material, which is related to August Schleicher’s Lituanistic activities, his personality traits and life in the context of scientific life of the time. Some published letters are full of new data on the Lithuanian language and folklore, which can be used for the research of language history and dialectology. Original facsimiles are published. Algirdas Sabaliauskas’ article about August Schleicher, full of discoveries and new facts, Ilya Lemeshkin’s study, factography on the relations of foreign linguists with Lithuania, collected by Rainer Eckert, are published. Scientific articles about Schleicher’s life and scientific activities are published in the Lithuanian and German languages. The archival material is provided in German, Czech and Lithuanian.

ISBN:
9786094110108 (T. 1)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18908
Updated:
2020-08-22 11:18:45
Metrics:
Views: 27
Export: