Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai
Alternative Title:
Language variation and its evaluation from the perspective of perceptual dialectology: images of variants and locations
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017.
Pages:
326 p
Contents:
Paveikslų sąrašas — Pratarmė — Įvadas — Kalbos variantiškumas perceptyviosios dialektologijos požiūriu — Subjektyvusis kalbos variantiškumo suvokėjas ir vertintojas — Subjektyvieji kalbėtojų vertinimai ir trumpųjų rodyklių metodas variantiškumo tyrimuose — Subjektyviojo vertintojo percepcinės kompetencijos daugiamatiškumas (Denniso R. Prestono modelis) — Kalbos variantiškumo vaizdinių tyrimo modelis — Instrumento kompleksiškumas — Tiriamosios vietovės — Eksperimento dalyviai — Subjektyvieji lietuvių kalbos variantiškumo modeliai: tarminės kalbos konceptualizacija ir mentalinių kalbos variantiškumo vaizdinių kartografavimas — Sociolingvistinis tarminės kalbos atstovo portretas ir tarminės kalbos konceptualizacija — Konceptualizacijos slinktys: tarmė ir vieta — Konceptualizacijos slinktys: NORMʼo vaizdinys, jo tęsiniai ir kintančios vertės — Konceptualizacijos slinktys: kiti tarmės atstovo požymiai — Mentalinių tarminės kalbos žemėlapių tipai (ir jų komentarai) — Kalbinės gimtinės žemėlapiai — Prototipinės tarmiškumo zonos mentaliniuose žemėlapiuose — Aukštaitiškasis ir žemaitiškasis tarmiškumas — Tarmiškumo laipsnio skirtybės ir ryšiai tarp vietovių — Dvinarės, daugianarės (etnografinės) ir kt. tarmių klasifikacijos atspindžiai mentaliniuose žemėlapiuose — Subjektyvieji lietuvių kalbos variantiškumo modeliai: bendrinės kalbos konceptualizacija ir mentalinių kalbos variantiškumo vaizdinių kartografavimas — Sociolingvistinis bendrinės kalbos atstovo portretas ir bendrinės kalbos konceptualizacija — Sociolingvistinis bendrinės kalbos atstovo portretas ir bendrinės kalbos konceptualizacija aukštaitiškojo variantiškumo terpėje — Išsilavinimas bendrinės kalbos koncepto struktūroje: aukštaičių nuostatos — Miestas bendrinės kalbos koncepto struktūroje: aukštaičių nuostatos —Šiuolaikiškumo dėmuo bendrinės kalbos koncepto struktūroje: aukštaičių nuostatos — Kiti požymiai bendrinės kalbos koncepto struktūroje: aukštaičių nuostatos — Sociolingvistinis bendrinės kalbos atstovo portretas ir bendrinės kalbos konceptualizacija žemaitiškojo tarmiškumo terpėje — Išsilavinimas bendrinės kalbos koncepto struktūroje: žemaičių nuostatos — Miestas bendrinės kalbos koncepto struktūroje: žemaičių nuostatos — Šiuolaikiškumo dėmuo bendrinės kalbos koncepto struktūroje: žemaičių nuostatos — Kiti požymiai bendrinės kalbos koncepto struktūroje: žemaičių nuostatos — Probleminiai aspektai — Bendrinės kalbos lokalizacija — Bendrinė kalba kalbinės gimtinės zonose: aukštaičių ir žemaičių mentalinių žemėlapių skirtys — Bendrinės kalbos lokalizacija: didmiesčio veiksnys — Prototipinės bendrinės kalbos zonos mentaliniuose žemėlapiuose — Vaizdinių ir nuostatų dimensijos vertė kalbos variantiškumo tyrimuose — Išvados — Literatūra — Santrauka (summary) — Priedas. Tarminio kalbėjimo ir bendrinės kalbos vertinimas.
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTXXI amžiaus pradžioje pasaulyje perceptyvioji dialektologija išgyvena antrąjį renesansą. Šios monografijos tyrimo aprėptis – 10 skirtingo kalbinio pamato tiriamųjų vietovių, daugiau nei 1400 jaunuolių verbalizuotis ir vizualizuotis kalbinės nuostatos. Perceptyviosios dialektologijos tradicijos požiūriu tai labai didelė imtis. Pirmą kartą Lietuvoje tyrimo medžiaga apdorota ne tik kokybiškai, bet ir kiekybiškai pritaikius šiuolaikinės dialektometrijos metodus. [Leidėjo anotacija]

ENIn the beginning of the 21st century, the world sees perceptual dialectology as experiencing a second revival. What is encompassed by the study that is presented in this monograph are 10 studied locales of different linguistic foundations and the linguistic attitudes for verbalizing and vizualizing of more than 1400 young people. For the first time in Lithuania, the study materials were processed not only qualitatively, but quantitatively as well by applying the methods of modern dialectometry. [Publisher annotation]

ISBN:
9786094599132
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70179
Updated:
2022-01-24 20:06:51
Metrics:
Views: 141    Downloads: 4
Export: