Kauno rajono kalbinis variantiškumas - "Tarmyno" modelio kūrimo pagrindas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno rajono kalbinis variantiškumas - "Tarmyno" modelio kūrimo pagrindas
Alternative Title:
Linguistic variability of the Kaunas district: the basis for the development of the "Tarmynas" model
In the Journal:
Respectus philologicus. 2021, Nr. 39 (44), p. 73-88
Keywords:
LT
Geolingvistika; Tarmės; Vakarų aukštaičiai; Kauno rajonas; Duomenų bazės; Regionai; Variantiškumas.
EN
Variability; Regions; Geolinguistics; Dialects; Western Aukštaitian; Kaunas District; Databases.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas "Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenų bazės", arba "Tarmyno", kalbinis pagrindas. Kuriant "Tarmyno" modelį, remtasi Kauno rajono, kaip svarbios bendrinės lietuvių kalbos raidai zonos, kalbiniu variantiškumu. Kauno rajono teritorija iki šiol dialektologų sistemiškai netirta, todėl tyrimas aktualus vertinant bendrinės kalbos ir vietinių variantų sąveiką, jo išvados reikšmingos prognostiniams lietuvių kalbos modeliams. Geolingvistikos metodais atlikta analizė atskleidė Kauno rajono horizontalųjį ir vertikalųjį variantiškumą. Remiantis tradicinių šnektų ypatybėmis ir jų sklaida naujuosiuose tarminiuose dariniuose, išskirti keturi kalbiniai arealai. Jų skiriamosiomis ypatybėmis laikytinas ilgųjų balsių trumpinimas nekirčiuotose galūnėse ir junginių le, lė kietinimas. Nustatyta ir vietinių lenkų kalbos šnektų įtaka dabartiniams kalbiniams variantams. Straipsnyje taip pat trumpai pateikiamos tarminių ypatybių eksplikacijos "Tarmyne" galimybės: garso įrašų transkripcijos ir "Tarminių ypatybių vartojimo dažnio anketa". [Iš leidinio]

ENThe article analyses the linguistic basis of the "Tarmynas", the database Lithuanian local language variants. The development of the database model was based on the linguistic variability of the Kaunas district as an important zone for the development of Standard Lithuanian. Until now, the territory of the Kaunas district has not been systematically studied by dialectologists; therefore, the study is relevant in assessing the interaction between Standard language and local variants; the conclusions drawn are significant for prognostic models of the Lithuanian language. The analysis performed by the methods of geolinguistics research showed a significant horizontal and vertical variability of the Kaunas district. Based on the characteristics of the traditional dialects and their spread in the new dialectal structures, four linguistic areas of the Kaunas district were distinguished. Their main distinguishing features are the shortening of long vowels in unaccented inflexions and the hardening of the compounds le and lė. The influence of the local Polish dialects on the current linguistic variants was also identified. The possibilities of the explication of the dialectal phonetic features in the database are also briefly presented: transcriptions of acoustic recordings and a questionnaire about the frequency of usage of the dialectal features. [From the publication]

DOI:
10.15388/RESPECTUS.2020.39.44.78
ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96590
Updated:
2022-08-09 19:56:59
Metrics:
Views: 2
Export: