Medijų raštingumo ugdymas : globaliosios tendencijos ir lietuviškojo kelio paieškos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medijų raštingumo ugdymas: globaliosios tendencijos ir lietuviškojo kelio paieškos
Alternative Title:
Media literacy education: global tendencies and search of Lithuanian path
In the Journal:
Santalka. 2010, t. 18, Nr. 2, p. 16-28
Keywords:
LT
Informacinis raštingumas; Medijos; Mokykla; Ugdymas.
EN
Information literacy; Media education; Secondary school.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama informacinių technologijų įtaka ugdymui. Pateikiami skirtingi požiūriai į informacinio raštingumo, literatūroje kartais tapatinamo su medijų raštingumu, ugdymą. Analizuojami argumentai, leidžiantys suprasti teigiamą medijų poveikį ugdymui, taip pat ir priešingi argumentai, atskleidžiantys ideologinius medijų tikslus, nukreiptus į moralinę prievartą, slepiamą po medijų funkcionavimo struktūromis. ginama tezė, kad medijų raštingumo ugdymas yra neišvengiamas šiuolaikinėje mokykloje ir iš esmės ją keičiantis. Aptariamos kelios esminės medijų raštingumo ugdymo paradigmos. Vienos iš jų moko, kaip įvaldyti technologijas bei skatinti kūrybiškumą, kitos – atpažinti ideologijas ir būti pilietiškai bei politiškai angažuotiems. Straipsnyje, pateikus platų medijų raštingumo ugdymo kontekstą, t. y. apžvelgus ugdymo kaitą, vikio kultūrą, medijų raštingumo didaktiką, ugdymo proceso dalyvių santykius, analizuojamas medijų raštingumas Lietuvoje. Keliami klausimai, ar Lietuvos mokykla pasirengusi darbo su informacija kaitai, ar turi aiškią medijų raštingumo ugdymo filosofiją. Atsakymų ieškoma analizuojant bendrojo lavinimo informacinio raštingumo programas bei mokyklose vykdomus medijų raštingumo projektus. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the influence of information technologies on education. Different viewpoints on information literacy education, which is often assimilated to media literacy education, are presented in the paper. The article investigates both advantages of media literacy, which involve its positive influence on education, and disadvantages, which encompass dishonest ideological purposes of media literacy that are hidden behind the notion of efficient teaching. This work defends the idea that media literacy education is inevitable in modern schooling and that it is step by step replacing traditional ways of learning. Several media education paradigms are discussed: protectionist, media arts education, media literacy education and critical media literacy education. Some of them teach how to utilize modern technologies and develop creativity, whereas others educate how to recognize ideologies and be publicly engaged. The paper evaluates media literacy in Lithuania by exploring the context of media education, i.e. by analyzing Wiki culture, didactic approach of media literacy, relationships among participants of learning process, and influence of information technologies on the development of educational techniques.Prominent questions about Lithuanian readiness for changes in schooling methods are asked. It is argued if the country has a clear and coherent media literacy education philosophy. Answers are found by investigating information literacy programs and media literacy projects in Lithuanian secondary schools. The article arrives to a conclusion that in Lithuania media literacy education is only at the early stage of development, but its progress is quite rapid and omits several stages which were underwent in Western countries. Nevertheless, the work determines that Lithuania lacks new and brave mindset which should be spread together with critical pedagogy and critical media literacy (i.e. transforming) education. [From the publication]

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26779
Updated:
2018-12-17 12:44:44
Metrics:
Views: 14    Downloads: 11
Export: