Lietuvos Metrika. Knyga 594 (1585–1600): Diplomatinių reikalų knyga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Baltarusių kalba / Belarusian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Lietuvos Metrika. Knyga 594, (1585–1600): Diplomatinių reikalų knyga
Alternative Title:
  • Lithuanian Metrica. Kn. 594, (1585-1600)
  • Metryka Litewska. Kn. 594, (1585-1600)
Editors:
Baliulis, Algirdas, rengėjas [cre]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006.
Pages:
298 p
Keywords:
LT
Mokslo šaltiniai / Sources of science; Tarptautinė teisė / International law; Užsienio politika / Foreign policy.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Metrikos 594 knygoje spausdinami 1582-1600 metų diplomatiniai dokumentai, liudijantys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės to laikotarpio ir kiek ankstesnius santykius (96 dokumentai, iš jų 6 skirti susirašinėjimui su Krymo valdovais). Tai Lietuvos valdovų Stepono Batoro ir Zigmanto Vazos laiškai Maskvos didžiajam kunigaikščiui Fiodorui Ivanovičiui ir Borisui Godunovui, LDK ir Lenkijos Karalystės Ponų tarybų laiškai Maskvos dūmos bajorams, paliaubų sutartys ir pasienio ginčų sprendimo klausimai, reikalavimas grąžinti Maskvos užgrobtas LDK rytines teritorijas ir Livonijos pilis, atsiskaityti už į Maskvos iždą paimtas Lietuvos pirklių prekes ir nevaržyti prekybos. Maskvos valdovo ir Dūmos bajorų atsakymai ir paliaubų sutarčių sudarymo eiga, reikalavimas grąžinti LDK užimtas neva Maskvai priklausančias žemes. Aiškus Maskvos didžiojo kunigaikščio siekimas, kad jis būtų išrinktas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, ir Lenkijos Karalystės valdovu; nuolat kartojamas pretekstas – kad būtų lengviau kovoti su krikščionių priešais netikėliais totoriais. Taip pat atsispindi LDK pasiuntinių tarpininkavimas tarp Švedijos karaliaus Johano ir Maskvos, ne kartą pabrėžiama, kad jeigu Maskvos valdovas pultų Švedijos valdomas Livonijos pilis, Zigmantas Vaza, kaip Švedijos sosto paveldėtojas, savo tėvą gintų ir tuo nepažeistų su Maskva sudarytos paliaubų sutarties. Santykiuose su Krymu aiškiai išreikštas Krymo valdovų noras gauti dovanas ir susitarti dėl taikos, kad bendros jėgos būtų nukreiptos prieš maskvėnus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Metrika; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštinė; Užsienio politika; Tarptautinės sutartys.

ENThe 594th book of the Lithuanian Metrica includes 1582-1600 diplomatic documents on the relations between the Grand Duchy of Lithuania (GDL) and Moscow in this period and somewhat earlier (96 documents, including 6 on communication with Crimean leaders). These are letters of Lithuanian rulers Steponas Batoras and Zigmantas Vaza to Grand Duke of Moscow Fiodor Ivanovich and Boris Godunov, letters of the Councils of Lords of GDL and Polish Kingdom to the noblemen of the Moscow Duma, truce agreements and solutions to border disputes, the request to give back the eastern territories of GDL and Livonian castles captured by Moscow, compensate for Lithuanian merchants’ goods captured by Moscow, and not to restrict trade. It also contains replies of the Moscow governor and Duma noblemen and documents on the course of conclusion of truce agreements as well as the demand to give back lands occupied by GDL that allegedly belonged to Moscow. It clearly reflected the aim of the Grand Duke of Moscow to become the ruler of both GDL and Polish Kingdom to make it easier to fight against the Tartars, the enemies of the Christians. It also reflects mediation by GDL envoys between Swedish King Johan and Moscow, repeatedly noting that if the Moscow governor attacked Livonian castles controlled by Sweden, Zigmantas Vaza, successor to the Swedish throne, would defend his father and in doing so would not violate the truce agreement with Moscow. As far as relations with Crimea are concerned, it clearly expresses the wish of Crimean leaders to get presents and agree on a truce to jointly fight against the Muscovites.

ISBN:
9986780845
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6702
Updated:
2021-04-24 18:42:23
Metrics:
Views: 39
Export: