Iš Radvilų giminės istorijos : Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547-1655 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547-1655 metais
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015.
Pages:
611 p
Notes:
Bibliografija, rodyklės.
Contents:
Įvadas: Tyrimo objekto teorinis diskursas; Problemos formulavimas; Tyrimo chronologinės ribos, tikslas, uždaviniai; Monografijos struktūra; Darbo aktualumas ir naujumas; Tyrimo objekto istoriografinis diskursas; Šaltinių charakteristika — Lokalinės visuomenės geografinė erdvė — Biržų kunigaikštystės susiformavimas, statusas ir teritorinė struktūra — Biržų kunigaikštystės komunikacinių arterijų tinklas — Informacijos srauto mechanizmas Biržų kunigaikštystėje — Inventorių ir instrukcijų visuomenė - dispozicinė komunikacija; Laiškų visuomenė - epistolinė komunikacija — Biržų kunigaikštystės visuomenė: sociostruktūros komunikatyvumo veiksniai — Lokalinės visuomenės samprata — Komunikacinės bendruomenės apibūdinimas — Biržų kunigaikštystės visuomenės komunikavimo vietos — Dvaras — Pilis — Miestas — Karčema — Bažnyčia — Išvados — Priedai — Santrumpos — Šaltiniai ir tyrinėjimai — Summary — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių ir vandenvardžių rodyklė — Iliustracijos.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Radvilos (Radziwill; Radvila family); Biržų kunigaikštystė.
EN
Duchy of Biržai.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje socialinės komunikacijos aspektu nagrinėjama 1547-1655 m. privačios Radvilų giminės valdos Biržų kunigaikštystės visuomenės istorija. Tyrimas novatoriškas ne tik problematika, bet ir j mokslo apyvartą įvedamų naujų archyvinių šaltinių gausa. Lokalinės visuomenės ryšiai atskleidžiami per atskirų socialinių grupių (bajorų, miestiečių, valstiečių, dvasininkų, tautinės ir religinės mažumų) rekonstrukciją ir analizuojant nagrinėjamojo laikotarpio visuomenės bendravimo centrus (dvarą, bažnyčią, pilį, karčemą, mokyklą).

ENThe monograph looks back at the history of communication analysing this historical issue in the context of social structures and social institutions. In terms of chronological limits, the research attempts to date back to the period of the 16th-17th centuries; in respect of regional borders, it encompasses the Duchy of Biržai (hereinafter referred to as the “DB”), whereas in terms of socio-structural aspects, the study attempts to analyse the society of the Duchy. The subject of the thesis is the society of the Duchy of Biržai in the reign of the Radvilas during the 16th-17th centuries; the issue under analysis is the structure of this society and the social communication maintaining it. It is attempted to identify the types of contacts binding the afore-mentioned local society, the origins of those links, the manner of manifestation of the social contacts within the DB community, which were common to the entire Grand Duchy of Lithuania (hereinafter referred to as the “GDL”), and the specific contacts inherent to this domain only as well as the social formations created by these contacts apart from those determined by the estate-based society. The monograph seeks to identify how far-reaching could have been and actually were the horizons of the contacts of the DB residents at the level of Biržai domain, the level of the GDL and the international level. The research of the contacts maintained should be useful in answering the question of how the centres of public communication (estate, church, castle, town, etc) pursued their activities and what inherent characteristics defined them. Finally, the analysis of social communication may provide background for discussing cultural contacts and interactions in future. Major problematic concepts employed in the research are communication and local society.Even though the monograph claims to be attributed to the research of cultural history explored in terms of sociological aspect, the period chosen for the research should not be identified as a separate period of cultural history. The public communication of the Duchy of Biržai in the reign of the Radvilas during the period from 1547 to 1655 was chosen for the research for several reasons. This period marks consistent development of the town of Biržai and the entire domain from the establishment of authority to the commencement of decay; that was the most dynamic period of existence of the castle of Biržai; the socio-structure of the DB was most complete and colourful during this period. The aim of the monograph is the analysis of communication of the DB society, which operated in the context of immediate institutional and social interaction. Following the remaining sources, the attempt is made to reconstruct the social structure of the DB and the social relations supporting it. The aspect of communication is chosen for the analysis as the manifestation of local processes evolving within the DB. The monograph seeks to identify to what extent a certain communicative code of the DB society, i. e. a set of rules and mechanisms, which is standardized for that local community and thus allows the coexistence of its social groups and their adequate adjustment to one another, can be identified. The communicative code links all major communicative elements - the channel (forms), context (environment, settings) and participants. The sources do not allow the identification of the entire content and meanings of social communication but enables the reconstruction of its forms and structure. [...]. [From the publication]

ISBN:
9786094710407
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64015
Updated:
2022-01-18 20:41:03
Metrics:
Views: 15
Export: