Kauno istorija. t. 1, Kauno istorija nuo seniausių laikų iki 1655 metų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno istorija. t. 1, Kauno istorija nuo seniausių laikų iki 1655 metų
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2010.
Pages:
399 p
Contents:
Įvadas: XV-XVIII a. Kauno istorijos periodizavimas ir objektas; XIV-XVIII a. Kauno istorijos tyrimai; XIV-XVIII a. Kauno istorijos šaltiniai — Kaunas viduramžiais — Kauno priešistorės apmatai: Santakos apylinkių apgyvendinimas - nuo seniausių gyventojų iki lietuvių; Nemuno vandens kelias ir pirmoji gyvenvietė Santakoje — Kauno pradžia: Pirmasis Kauno paminėjimas; Kaunas kovų su kryžiuočiais laikais; Miestietiškos gyvenvietės Kaune užuomazgos; Miesto teisė ir 1408 m. Vytauto privilegija — Kauno miestiečių bendruomenės raiška XV a.-XVI a. pradžioje: Miestiečių bendruomenė; Savivaldos raiška - miesto vidaus gyvenimo sutvarkymas; Savivaldos raiška - santykiai su valdovu; Mokesčiai ir prievolės; Raštas miestiečių gyvenime — Prekyba - Kauno gyvenimo pamatai: Žvilgsnis i Kauno amatus, turgų ir karčemas; Politinės, gamtinės ir teisinės prekybos sąlygos Vytauto laikais; XV a.-XVI a. pradžios Kauno prekybos arealas, partneriai ir prekės; Svečių teisė ir Hanzos kontora Kaune; Kauno sankrovos teisė, "muitų karas" ir Hanzos kontoros Kaune sunykimas; Kaunas - regiono prekybos centras — Kauno pilis ir pavietas: Naujoji Kauno pilis; Kauno pavietas ir seniūnai; Kauno miestas, seniūnas ir pilis/pavietas — Pirmosios bažnyčios ir vienuolijos Kaune: Kauno parapija; Pirmosios vienuolijos Kaune; Kauno bernardinų vienuolynas ir Lietuvos bernardinų provincijos įkūrimas; Kauniečiai ir bažnyčios — Kauno urbanistinė erdvė: Kauno urbanistinis vaizdas; Viešosios ir privačios erdvės bei pastatai; Kauno miesto valdos — Kauno Respublika XVI a.-XVII a. pirmojoje pusėje — Lietuvos valstybės miestas Kaunas: Kauno miestas ir valdovas bei seimas; Karų veiksnys Kauno gyvenime; Kauno pavieto pertvarkymai ir Kauno miestas —Respublikoniškoji miestiečių bendruomenė: Miestiečių bendruomenė; Tautos ir kalbos Kaune; Miestiečių bendruomenės socialinė struktūra ir miestiškoji jausena; Bendruomeninio gyvenimo atodangos — Dirbanti Respublika: Prekybos keliai ir laivyba; Kauno prekybos teisinis reglamentavimas; Pirkliai ir prekės; Miško verslas; Laivai ir upeiviai; Turgus ir karčemos; Amatai ir pramonės pradmenys — Kauno miesto savivaldos raida ir raiška: 1540 m. Žygimanto Senojo privilegija Kauno miestui; Kauno miesto savivaldos institucijos XVI a.-XVII a. pirmojoje pusėje; Miestiečių bendruomenės vieta Kauno miesto savivaldos sandaroje; Kauno miesto viešojo vidaus gyvenimo erdvės ir jų tvarkymas; Kauno miesto interesų valstybės erdvėje apsaugos pastangos — Reformacijos banga ir Katalikų bažnyčios reformos darbai Kaune: Bažnytinio gyvenimo Kaune XVI a. pirmojoje pusėje bruožai; Kauno liuteronų bendruomenė; Katalikų bažnyčios reformos darbai Kaune; Katalikų ir liuteronų santykiai XVI a. pirmojoje pusėje — Meno ir rašto kultūros atodangos kauniečių gyvenime: Bendriausi kultūrinio gyvenimo bruožai; Mokyklos; Skaitomos ir rašomos knygos; Kauniečių studijos Europos universitetuose — Kaunas - mūrinis miestas: Statybos; Architektūros stilių raiška; Miesto plėtra — Kauno vaizdas XVII a. pirmojoje pusėje — Summary — Iliustracijų ir žemėlapių sąrašas.
Keywords:
LT
Apgyvendinimas; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Miestiečiai / Burgers; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Savivalda.
EN
City residents; City; Self-government; Settling.
Summary / Abstract:

LTKaunas, kaip bet kuris kitas istorijos subjektas ar istorikų tyrimų objektas, laikui bėgant keitėsi, įgydavo visokių pavidalų. Kauno istorija dėl įvairių priežasčių susiskaido į laiko tarpsnius, kurie vienas nuo kito skiriasi ir svarbiausiomis miesto savybėmis, ir miesto gyvenimo intensyvumu bei kryptingumu, ir trukme. Todėl Kauno istoriją ir tenka skirstyti į tam tikrus laikotarpius, vienas nuo kito besiskiriančius svarbiais požymiais ir tuo pačiu metu kiekvieną iš jų pasižymintį sąlyginiu vidiniu vientisumu. Pirmame Kauno istorijos tome autorius pateikia ne tik miesto priešistorės apžvalgą, bet ir miesto istoriją iki 1655 metų: kaip buvo apgyvendintos upių santakos apylinkės, koks buvo Nemuno vandens kelias ir kokia pirmoji gyvenvietė, kada pirmą kartą paminėtas Kaunas ir atsirado jo, kaip miesto, užuomazgos. Taip pat aprašoma miesto teisė ir 1408 metų Vytauto privilegija, miestiečių kaip bendruomenės kūrimasis, įsitvirtinimas ir savivalda, mokesčiai ir prievolės, prekyba, amatai, turgūs ir karčemos ir t. t. Nemažai dėmesio skiriama Kauno piliai, miesto pavietui, seniūnams, pirmosioms bažnyčioms ir vienuolijoms. Taigi piešiama itin vaizdinga ir įvairialypė Kauno panorama.

ENKaunas as any other historical object or an object for historical researches was changing and acquired different forms in the course of time. Because of various reasons, the history of Kaunas is divided into periods. The periods differ in the main characteristics of the town, its life's intensity, trend and duration. Therefore the history of Kaunas has to be divided into periods that differ in the main features; however, the periods have their own conditional internal solidities. In the first volume of Kaunas history, the author describes both: the prehistory of the town and its history until 1655, ex.: the settlement of the confluence area, the waterway of Nemunas, the first settlement, the first mention of Kaunas and the appearance of Kaunas, as a town. Also, the law of the town and the 1408 privilege of Vytautas, the appearance of civic community, its development and autonomy, taxes and duties, trade, crafts, markets, public houses and etc. are described. A lot of attention is paid to Kaunas castle, the county of the town, elders, first churches and monkhoods. Thus, an especially vivid and miscellaneous panorama of Kaunas is depicted.

ISBN:
9789955342519 (Bendras); 9789955342502 (T. 1)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24743
Updated:
2022-02-19 07:38:39
Metrics:
Views: 86
Export: