The Lithuanian language in the United States : shift or maintenance?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Lithuanian language in the United States: shift or maintenance?
In the Journal:
Lituanus. 2008, vol. 54, no. 4, p. 60-78
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuviškai kalbantys; Kalbos pakeitimas; Imigrantai; Dominuojanti kalba; Lithuanian speakers; Language shift; Immigrants; Dominant language.
Keywords:
LT
Dominuojanti kalba; Migracija / Migration; Kalbos pakeitimas; Lietuviškai kalbantys; Anglų kalba / English language.
EN
Dominant language; Immigrants; Language shift; Lithuanian speakers.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalba Jungtinėse Amerikos Valstijose: nykti ar išlikti? Straipsnyje pristatomi vieno tyrimo, atlikto dviejose Čikagos lituanistinėse mokyklose, rezultatai. Tyrimo metu buvo apklausti 82 moksleiviai. Buvo žiūrima lietuvių kalbos vartojimo ir laiko, praleisto JAV, koreliacijos. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog juo ilgiau respondentai gyvena JAV, juo mažiau jie vartoja lietuvių kalbą. Lūžis, kuomet anglų kalba tampa dominuojančia, įvyksta pragyvenus JAV apie 8–12 metų. Tyrimo duomenys atskleidė, jog lietuvių ir anglų kalbos funkcijos skiriasi: lietuvių kalba vartojama bendraujant su tėvais, seneliais, vyresnio amžiaus giminėmis, ja kalbama lietuviškuose susibūrimuose, lituanistinėse mokyklose, dalyvaujant lietuviškoje veikloje, tuo tarpu visose kitose gyvenimo srityse vyrauja anglų kalba. Kita vertus, nors lietuvių ir anglų kalbų funkcijų sritys skiriasi, tai, jog dauguma antros ar trečios kartos (generacijos) apklaustųjų pagrindine kalba įvardijo anglų kalbą, rodo, jog lietuvių kalbos vartosena nyksta, ypač perduodant ją iš kartos į kartą. Lietuvių kalbos vartosena (kaip ir daugelio kitų kalbų) JAV visiškai neišnyksta tik dėl atvykstančių naujųjų emigrantų ir jų vaikų, kuriems tai pirmoji, gimtoji kalba. Kadangi mažėjantis lietuvių kalbos vartojimas su broliais, seserimis ir draugais rodo lietuvių kalbos nykimą, lietuvių kalbos JAV ateitis didele dalimi priklauso nuo naujųjų emigrantų. [Iš leidinio]

ENAccording to United States Census data (2000), there were 38,295 people in the United States that speak Lithuanian. Almost 90 percent of Lithuanian speakers in the U.S. declared that they speak English "very well" or "well", and only 10 percent - "not well" or "not at all". Thus data significantly point to a language shift from Lithuanian to English among Lithuanian speakers in the U.S. Since there are only a few studies conducted on Lithuanian language in the U.S. or studies that investigate generational language shift among Lithuanian speakers, but there is no reliable evidence to confirm the shift of language or generational loss. In this article signs of shift and maintenance among Lithuanian speakers, based on a study conducted in two Chicago-area Lithuanian Saturday schools (in Gage Park and Lemont), using self report questionnaires, are presented with conclusions. [From the publication]

ISSN:
0024-5089
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19014
Updated:
2013-04-28 19:01:35
Metrics:
Views: 23
Export: