Emigrantai: kalba ir tapatybė. 2. Keturi sociolingvistiniai portretai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emigrantai: kalba ir tapatybė. 2, Keturi sociolingvistiniai portretai
Alternative Title:
Emigrants: language and identity II. Four sociolinguistic portraits
Editors:
Ramonienė, Meilutė, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019.
Pages:
292 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Pratarmė — Ramonienė, Meilutė. Migracija, kalba, tapatybė. — Vilkienė, Loreta. Toronto lietuvių bendruomenės lietuviškojo portreto eskizas. — Ramonienė, Meilutė. Lietuvybė ir lietuvių kalba Argentinoje. — Jakaitė-Bulbukienė, Kristina. Vaisėtaitė, Eglė. Jungtinės Karalystės lietuvių etninė tapatybė ir kalba. — Gudavičienė, Eglė. Oslo lietuvių kalbų mokėjimas ir kalbinis elgesys. — Hilbig, Inga. Dvikalbystė Oslo lietuvių šeimose. — Ramonienė, Meilutė. Ką atskleidžia keturi lietuvių diasporos atvejai? — Summary — Priedai: 1. Sociolingvistinės apklausos klausimynas; 2. Informacija apie kokybinius interviu; 3. Kokybinių interviu scenarijus — Apie autores.
Keywords:
LT
Dvikalbystė / Bilingualism; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTŠioje monografijoje daugiausia analizuojami projekto „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas, nykimas“ (2015–2017 m.) duomenys, kurie buvo rinkti derinant kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodologiją. Vykdant projektą buvo atlikta sociolingvistinė internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 617 respondentų. Apklausos klausimyną sudarė 85 klausimai (žr. 1 priedą), kurie apima lietuvių kalbos išmokimą, deklaruojamą mokėjimą, gebėjimų lygį, lietuvių kalbos mokymąsi, gyvenamosios šalies kalbos mokėjimą ir vartojimą įvairiose srityse ir su įvairiais pašnekovais, kalbines nuostatas, tapatybę ir kalbą. Surinkti kiekybiniai duomenys apdoroti, perkelti į SPSS statistinę programą. Sudarytas jungtinis šio projekto ir ankstesnio emigrantų kalbos tyrimo projekto „Emigrantų kalba“ (2011–2013 m.) kiekybinių duomenų SPSS dokumentas, apimantis abiejų projektų apklausų duomenis. Visą šių duomenų paketą sudaro didelės 2 643 respondentų imties (ne visi respondentai atsakė į visus klausimyno klausimus) duomenys, kurie iš dalies analizuojami šioje monografijoje ir kituose projekto dalyvių moksliniuose darbuose (Vilkienė 2017; Ramonienė 2019; ir kt.). [Iš Įvado]Reikšminiai žodžiai: Dvikalbystė; Emigrantų kalba; Kalbos išlaikymas; Linguistic behaviour; Emigrant language; Knowledge and use of Lithuanian by Lithuanian emigrants.

ENThe aim of this monograph is to analyse the specificity of linguistic behaviour of the Lithuanian diaspora in four different countries of destination, namely, Argentina, Great Britain, Canada, and Norway, and to reveal four sociolinguistic profiles which reflect the linguistic repertoire and communicative experience of different Lithuanian communities, maintenance and loss of the Lithuanian language and general trends of the construction of the Lithuanian identity in the context of emigration. The monograph largely relies on data collected by a group of researchers within the project “The Lithuanian language in diaspora: proficiency, usage, attrition” (2015–2017) which were obtained using a combination of quantitative and qualitative research methodology. The monograph dedicates most attention to the analysis of quantitative in-depth interviews recorded in the four countries listed above, while the analysis of the socio-linguistic profile of the Lithuanian community in the United Kingdom also incorporates the data from a quantitative survey. [From the publication]

ISBN:
9786090703472; 9786090703489 (elektroninis)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81886
Updated:
2022-10-14 17:36:04
Metrics:
Views: 168    Downloads: 21
Export: