Lietuvos teisė, 1918-2018: šimtmečio patirtis ir perspektyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos teisė, 1918-2018: šimtmečio patirtis ir perspektyvos
Alternative Title:
Development of the Lithuanian law within the period of 1918-2018: the centennial experience and prospects
Editors:
Sinkevičius, Vytautas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2018.
Pages:
884 p
Notes:
Skyrių autoriai: Goda Ambrasaitė-Balynienė, Rima Ažubalytė, Darijus Beinoravičius, Toma Birmontienė, Virginijus Bitė, Darius Bolzanas, Tomas Chochrin, Genovaitė Dambrauskienė, Tomas Davulis, Romualdas Drakšas, Simona Drukteinienė, Olegas Fedosiuk, Andrej Gorbatkov, Edita Gruodytė, Aurelijus Gutauskas, Algirdas Jakubčionis, Lyra Jakulevičienė, Egidijus Jarašiūnas, Irmantas Jarukaitis, Danutė Jočienė, Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, Raimundas Jurka, Vaidas Jurkevičius, Saulius Katuoka, Julija Kiršienė, Alfredas Kiškis, Rytis Krasauskas, Inga Kudinavičiūtė-Michailovienė, Egidijus Kurapka, Pranas Kūris, Rūta Lazauskaitė, Ingrida Mačernytė-Panomariovienė, Mindaugas Maksimaitis, Hendryk Malevski, Snieguolė Matulienė, Remigijus Merkevičius, Valentinas Mikelėnas, Justas Namavičius, Andrius Nevera, Rimvydas Norkus, Lina Novikovienė, Vytautas Pakalniškis, Vytautas Sinkevičius, Dalija Svirbutienė, Gintaras Šapoka, Algirdas Taminskas, Egidija Tamošiūnienė, Vilenas Vadapalas, Ignas Vėgėlė, Stasys Vėlyvis, Jolanta Zajančkauskienė, Dainius Žalimas, Justinas Žilinskas, Juozas Žilys. Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Santrumpos — Lietuvos konstitucinės teisės raida 1918-2018 m.: Lietuvos Respublikos 1918-1940 m. konstitucijų pagrindiniai bruožai; Lietuvos Respublikos okupacija ir aneksija 1940 m. "Sovietinės teisės" sistemos prievartinis įdiegimas; Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo įžvalgos ir paieškos; Sąjūdis. Siekis atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę; Konstitucinės teisės raida atkūrus valstybės nepriklausomybę; Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje konstituciniai pagrindai; Konstitucinė teisė kaip jurisprudencinė teisė; Konstitucinės teisės mokslas 1918-2018 m.: pagrindiniai bruožai — Lietuvos privatinės teisės raida 1918-2018 m.: Civilinės teisės ir jos posakių bei institutų raida 1918-2018 m.; Darbo teisė 1918-2018 m.; Civilinio proceso teisės raida 1918-2018 m.; Technologinės pažangos keliami iššūkiai privatinių santykių teisiniam reguliavimui — Lietuvos baudžiamosios justicijos raida 1918-2018 m.: Lietuvos baudžiamosios teisės raida 1918-2018 m.; Lietuvos baudžiamosios teisės mokslo raida 1918-2018 m.; Lietuvos baudžiamojo proceso teisės raida 1918-2018 m.; Lietuvos baudžiamojo proceso teisės mokslo raida 1918-2018 m. — Lietuva ir tarptautinė teisė 1918-2018 m.: Lietuvos Respublikos kaip tarptautinės teisės subjekto raida; Lietuvos Respublika tarptautinėse organizacijose; Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys 1918-2018 m.; Lietuvos Respublikos bylos tarptautiniuose teismuose; Tarptautinės teisės mokslas Lietuvoje: pagrindinės tendencijos, reikšmė ir įtaka valstybėje ir tarptautinėje erdvėje vykstančių procesų kaitai; Pagrindinės Lietuvos teisės ir tarptautinės teisės santykio tendencijos; Lietuva ir Europos Sąjungos teisė 2004-2018 m. — Išvados — Santrauka anglų kalba.
Keywords:
LT
Baudžiamoji justicija; Istorija; Konstitucinė teisė / Constitutional law; Lietuvos teisė; Privatinė teisė; Raida; Tarptautinė teisė.
EN
Criminal justice; Development; History; International law; Lithuanian Law; Private law.
Summary / Abstract:

LTLeidinys - daugiau kaip 50 Lietuvos žymiausių teisininkų iš Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto pastangų rezultatas, skirtas 2018 m. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio sukakčiai. Mokslo studijoje pateikti pagrindinių teisės šakų: konstitucinės teisės, privatinės teisės, baudžiamosios justicijos, tarptautinės teisės, bei teisės mokslo tyrimų rezultatai, apimantys 1918-2018 m. laikotarpį, atskleidžia Lietuvos teisės raidą per pastarąjį šimtmetį, svarbiausius jos bruožus ir pagrindines tendencijas, poveikį Lietuvos valstybei ir jos institucijoms, dabartines reguliavimo ir praktikos problemas bei tikėtinus teisės raidos pokyčius ateityje. Leidinys skirtas teisininkams, politikams ir politikos mokslų atstovams, istorikams. Knyga bus vertinga socialinių ir humanitarinių mokslų doktorantams, studentams ir plačiajai visuomenei, visiems, kurie domisi Lietuvos demokratinės valstybės raida bei Lietuvos kaip teisinės valstybės raidos perspektyva. [Anotacija knygoje]

EN[...] The study is a result of joint research efforts of more than 50 outstanding lawyers representing different areas of law from Mykolas Romeris University, Vytautas Magnus University, and Vilnius University. The study, dedicated to the Centennial of Lithuanian statehood due in 2018, presents the results of scientific research on legal science and major branches of law, covering the period of 1918-beginning of 2018 (information presented in the study covers a period until end-2017); it reflects upon the centennial development of Lithuanian law, discusses its major characteristics, tendencies and preconditions of their formation; it examines its influence on the state and state authorities and envisages possible impact on the development of law in the future. The Lithuanian law of 1918-2018 is analysed from the perspective of three statehood periods. 1918-1940 is the period when the independence of the Republic of Lithuania was declared, the groundwork for the statehood was laid and an independent legal system was being established. 1940-1990 denotes the period of occupation, when the authentic legal system of Lithuania was destroyed and the Soviet legal system was forcibly entrenched. The latter was based on socialist ideology and the superiority of governmental authority over the civil society. It is not easy to evaluate the span of 1990-2018 as the impartial assessment of it is seriously hindered by the authors’ partial attitude towards the existing surrounding phenomena.The retrospective analysis of different periods within the legal history of Lithuania is necessary to anticipate future perspectives and tendencies of Lithuanian law and the development of its statehood. Therefore, the present study not only analyses the major aspects of legal history development, but also discusses the main theoretical and practical issues of current legal regulation and provides scientific insights into possible changes of legal regulation. It discusses the main characteristics, tendencies and problematic issues of the development of constitutional, private law, criminal justice and international law in Lithuania. [...]. [From the publication]

ISBN:
9789955198871
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80691
Updated:
2022-07-04 17:10:15
Metrics:
Views: 86    Downloads: 6
Export: